Typové označení:  915

Oblast použití:
Ochranné zábradlí s výpní tabulovou (z celistvých plošných prvků s mezerami nebo otvory) se používá jako balkónové a schodišťové zábradlí v interiéru a exteriéru administrativních budov, peněžních ústavů, rodinných domů, bytových domů, obchodů, pizzerií, vináren apod.

Konstrukce:
Základní výška zábradlí je 1000mm s tím, že příslušná norma upravuje nejmenší dovolenou výšku zábradlí od 900 do 1200mm v závislosti především na hloubce volného prostoru. Mezery mezi svislými tabulovými prvky nesmějí být širší než 120mm. Mezery mezi vodorovnými tabulovými prvky nesmějí být širší než 180mm. Mezera mezi pochůznou polochou a výplní u zábradlí bez zarážky (musí mít výšku nejméně 100mm) nesmí být širší než 120mm. Mezera mezi pochůznou plochou a výplní u zábradlí kotveného z boku nesmí být širší než 50mm. Všemi ostatními mezerami nesmí projít zkušební hranol 150x250mm.
Zábradelní výplň tvoří sklo, sklo lité válcované s drátěnou vložkou, prosklívací desky (polykarbonátové nebo PVC desky), stavební desky, děrovaný plech, tahokov a pod.
Madlo a sloupky jsou z profilů 40mm.
Kotvení je možné provést shora, z boku nebo ze spodu. Dle charakteru podkladu je možno kotvy upevnit pomocí kotevních desek, závitových tyčí, chemické malty a šroubů nebo přivařením k předem osazené kotevní desce nebo shora do kotevních otvorů.

Uložení tabulí:
• po obvodu
• na dvou podélných stranách
• na dvou svislých stranách (na sloupcích zábradlí)
• bodové uchycení pomocí příchytky
• bodové uchycení – otvor v desce

Skleněná zábradelní výplň:
Bezpečnostní sklo vrstvené (např. s fólií PVB) s tabuleni tepelně tvrzeného bezpečnostního skla min. 8 + PVB 0,76 + 8

Povrchová úprava nerezové oceli:
mat (povrch mořený, hladký)
brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn různé velikosti)
kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích)
lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

 

 

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955