Typové označení: 919

Oblast použití:
ochranné zábradlí plné (tj.: zábradlí s výplní bez otvorů dle ČSN 74 3305) se používá v interiéru nebo exteriéru. Je hlavním prvkem ovlivňujícím estetickou hodnotu schodiště, balkónu, terasy nebo jiné stavební konstrukce. Brání pádu osob a je oporou při výstupu a sestupu.

Popis:
ochranné zábradlí plné bývá nejčastěji konstruováno jako skleněné zábradlí samonosné dle ČSN 74 3305 tj.: skleněné zábradlí uložené v úrovni pochozí plochy bez nosných sloupků. Madlo může ale nemusí být součástí konstrukce zábradlí. U skleněné konstrukce zábradlí bývá vrstvené bezpečnostní sklo VSG (sklo „lepené“) složeno ze dvou tabulí tepelně tvrzené skla ESG (sklo “kalené”) o tloušťce minimálně 8 mm, vrstvených pomocí dvou folií PVB o celkové tloušťce 0,76 mm. Konstrukce skla musí odpovídat ČSN 74 3305 případně musí být ověřena statickým posudkem. Kotvení skla v závislosti na architektonickém záměru zákazníka a vlastnostech souvisejících stavebních konstrukcí lze realizovat přišroubováním mezi dva plechy tl.10mm o výšce cca 280mm, pomocí „terčů“ průměr 60mm nebo vetknutím do předem připravených speciálních kotevních profilů z hliníku.

Další méně častou možností pro zhotovení ochranného zábradlí plného dle ČSN 74 3305 je montáž nosné konstrukce zábradlí z ocelových profilů a opláštění této konstrukce stavebními deskami. Stavební desky lze využít v exteriérech i interiérech. Své uplatnění naleznou jak v novostavbách tak i při rekonstrukcích a opravách. Jednotlivé druhy stavebních desek se liší svojí konstrukcí, materiálovou bází, mechanickými, požárními a akustickými vlastnostmi, trvanlivostí, schopností odolávat teplotě a vlhkosti a celou řadou dalších parametrů.

Materiál konstrukce:
1) nerez
2) ocel pozinkovaná
3) ocel lakovaná
4) hliník

Příslušenství:
– bezpečnostní madlo
– dekorativní opláštění nerez ocelí
Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

 

 

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955