Typové označení: 012

Oblast použití:

Společnost STRAND nabízí dopravníkový systém pro automatizovanou manipulaci s přepravkami ( E1, E2 apod. ). Jedná se o komplexní systém, který zajistí například svoz použitých přepravek k myčce a po umytí jejich následný rozvoz k jednotlivým pracovištím ( např. balírna, expedice, bourárna atd.). Pro skladování a vyrovnávání nerovnoměrných odběrů přepravek v průběhu dne je vhodné použít plně automatický zásobník. Tento systém výrazně snižuje časové a finanční náklady na ruční manipulaci.

Použité typové dopravníky:

Po umytí jsou přepravky pomocí převážně válečkových tratí poháněných rozváženy na jednotlivá odběrná místa (balírna, expedice, bourárna atd.) a jejich přebytek je pak uskladněn v automatickém zásobníku. Před uložením přepravek do zásobníku dochází k jejich stohování pomocí stohovače přepravek, čímž je možno na poměrně malém prostoru uskladnit velké množství přepravek bez nutnosti ruční manipulace. V případě provozní potřeby jsou uložené stohy přepravek opět destohovány pomocí destohovače přepravek a dopraveny k místu odběru. Stohování a destohování přepravek je na sobě nezávislé. Místo odběru bývá vybaveno skluzem nebo gravitační válečkovou tratí přímou, který jsou osazeny čidly pro kontrolu zaplněnosti. Pro rozdělování toku přepravek používáme pneumatické výhybky, pneumatické přesuny a mechanické výhybky. Provoz zásobníku a proces distribuce přepravek je tak zcela automatický.

Příslušenství:

Dopravníkový systém je nabízen včetně elektroinstalace a řídicího systému.
Kapacita realizovaného dopravníkového systému je až 1800 přepravek za hodinu (40500 za den) a kapacita zásobníku může být  5 – 10 tis. přepravek dle prostorových možností zákazníka.
Vizualizace může být realizována pomocí dotykových panelů. Vizualizační SW umožňuje získání přehledu o aktuálním stavu jednotlivých linek (stavy senzorů, pohonů, frekvenčních měničů, pneumaticky atd.) a o jejich obsazenosti přepravkami (zaplněné segmenty linek, stav odběrných míst). Dále displeje obsahují alarmní systém tj.: přehled historických i aktivních poruch a varování. V neposlední řadě jsou v displejích integrovány funkce pro tvorbu statistik vytíženosti jednotlivých bodů na linkách. Statistiky jsou zobrazovány pomocí přehledných grafů pro současná i historická data.

 

www.strand.cz

 

 

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Richard Budík

Richard Budík
Email: richard.budik@strand.cz
Tel: 777308458