gallery-111-7Mezi gravitační dopravníky řadí společnost STRAND dopravní a manipulační zařízení, kde se se dopravovaný materiál posouvá ručně nebo gravitací. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních systémů.

Tato zařízení patří díky své jednoduchosti, spolehlivosti a nízké ceně mezi nejpoužívanější prostředky pro přepravu kusového materiálu. U těchto zařízení není potřeba žádné elektrické energie k jejich pohonu. Tato zařízení se používají především v mezioperační dopravě, na montážních linkách, balících linkách, ve skladech, na vychystávacích linkách, při nakládání a vykládání dopravovaného materiálu a také jako systém dynamického skladu.

 

Mezi gravitační dopravníky řadí společnost  STRAND zejména:

–       válečkové a kladičkové dopravníky pro přímé úseky se spádem nebo rovné

–       válečkové a kladičkové oblouky

–       válečkové a kladičkové nůžkové (roztažitelné) dopravníky

–       gravitační skluzy

–       stoly s kuličkovými jednotkami nebo všesměrovými kladkami (plastovými rolničkami).

 

Válečkové tratě se skládají z jedné nebo více řad válečků otočných kolem svých čepů nebo hřídelů uložených ve stabilních nebo přestavitelných rámech. Jednotlivé rámy s válečky mohou tvořit sekce, které jsou buď přímé, šikmé nebo obloukové a po sestavení těchto sekcí dostaneme potřebnou délku tratě. Válečkové tratě jsou určeny k dopravě materiálů s rovnými ložnými plochami nebo na ložné podložky přidělané.

Váleček se skládá ze šesti částí, které po složení a vložení do tratě tvoří válečkovou trať. Hlavní část je osa válečku, která je pevně uložena v rámu tratě. Na osu válečku je nasazeno ložisko, které umožňuje točivý pohyb pláště válečku.

Oblouk slouží ke změně směru dopravy bez změny orientace dopravovaného materiálu.

Rozdílnou rychlost posuvu v různých poloměrech oblouku dráhy eliminuje dělený nebo kuželový váleček.

Skluzy slouží k výškovému přesunu dopravovaného materiálu „dnem“ vzhůru nebo nahoru, na délku nebo šířku. Skluzy jsou standardně používány jako koncový díl linky nebo zásobník. Při přesunu může dopravovaný materiál měnit orientaci.

Nůžkové (roztažitelné) dopravníky se využívají pro nepatrnou spotřebu místa ve složeném stavu nebo všude tam, kde je třeba rychle měnit trajektorii (sklon, otáčení) dopravy.

Stoly se standardně používají na konci výrobní linky. Slouží k akumulaci a následnému ručnímu vkládání do obalů.

Kuličkový stůl umožňuje dopravovat materiály vodorovně libovolným směrem

s nepatrným použitím síly. Hodí se zvláště pro pracovní a kontrolní místa.

Kuličkové jednotky, které lze uspořádat různě vedle sebe podle požadovaného směru posouvání, jsou v podstatě jedna větší nosná koule, která sedí na menších kuličkách uložených v polokulovité misce. Konstrukce jednotky převádí smykové tření na valivé a umožňuje plynulý posun nákladu. Obvyklá síla nutná k přesunu nákladu umístěného na řadě kuličkových dopravních jednotek je 2 % váhy celého nákladu, tj. po kuličkových jednotkách posunete 100 kg nákladu stejnou silou, jakou byste posouvali 2 kg po hladkém povrchu.

 

Druhy použití gravitačních tratí:

1. Sběrné – odkládají předměty od pracovních míst jednotlivých operací a tratě je odevzdávají u následujících pracovišť.
2. Výrobní tratě – obstarávají dopravu mezi skupinami pracovišť jednotlivých operací, bývají součástí výrobní linky, materiál přijímají, dopravují a odevzdávají po celé délce tratě různě rozpracovaný a na konci tratě bývá zpravidla výrobek hotov.
3. Montážní tratě – dopravují montovaný předmět od jednoho pracoviště k druhému, předmět montážní trať neopouští.

 

Příslušenství válečkových gravitačních tratí zahrnuje zejména různá zařízení, která umožňují přísun břemen na válečkovou trať, jejich odsun z ní a spojení mezi různými trasami válečkových tratí. Jsou to například přesuvníky, převážející vozíky, točny anebo zdvihací zařízení umožňující přechod mezi tratěmi v různých výškách. Pro kontrolu množství dopravovaného materiálu mohou být opatřeny samočinným počítačem pro početní kontrolu a třídícím zařízením pro samočinné třídění materiálu. Směr pohybu dopravovaného materiálu může být zajištěn kuželovými nákružky dopravních válečků nebo bočním vedením pomocí zábradlí.

 

www.strand.cz