gallery-111-6Hlavným odborom podnikania spoločnosti STRAND je zákazkové spracovanie nerezovej ocele. STRAND nadväzuje na tradíciu výroby technológie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo v Chrusteniciach od roku 1996. Spoločnosť definujú dve základné obchodné jednotky:

Obchodná jednotka „Dopravníky a dopravníkové systémy“ zaoberajúca sa komplexným riešením dopravných a manipulačných problémov pri medzioperačnej a expedičnej preprave predovšetkým v prevádzkach s vysokými hygienickými nárokmi. Spoločnosť má k dispozícii veľmi dobré referencie na realizovanie expedičných systémov v mäsokombinátoch, na montážne linky ku kompletizácii výrobkov pri postupnej montáži, príjmové a baliace linky pri zabíjaní hydiny a dopravníky pre gastronomické prevádzky. Doplnkovou činnosťou je predaj bubnových elektropohonov a frekvenčných meničov.

Obchodná jednotka „Stavebné a úžitkové prvky“ vychádza zo skúseností so zákazkovou výrobou z nerezovej ocele a flexibilných výrobných kapacít, ktoré umožňujú vyrobiť i atypické doplnky podľa požiadaviek zákazníka. Spoločnosť ponúka schodiskové komplety a bezpečnostné zábradlia, krycie a dekoratívne stavebné prvky, vonkajšie a vnútorné orientačné systémy ako smerovky, orientačné tabule, firemné štíty, vývesné skrinky a pod., úžitkové prvky ako sú pracovné stoly, police. rámy, netypické dresy, žľaby digestora, pulty pre výdaj a pod. v nerezovom prevedení s povrchom brúseným, lešteným alebo pieskovaným.
STRAND ponúka možnosť spracovania hliníka, mosadze a konštrukčnej ocele podľa požiadaviek zákazníka.