Typové označení: 939

Oblast použití:
vnitřní a venkovní žebříky a žebříková schodiště slouží k trvalému propojení podlaží půdních prostor, technických prostor (kotelen, strojoven atd.) a jinak nepřístupných střech (požární žebřík) nebo jako vstup do bazénu.

Konstrukce ocelových žebříků (ČSN 74 3282):
svislé (90-81°) a skloněné (80-75°) žebříky sestávají z dvou štěřínů spojených příčlemi z nerez trubky 18mm (tyčí 18×18 nebo plochou ocelí 25x15mm) nebo stupadli.
Obvyklá šířka příčlových žebříků mezi štěříny je 400 až 450mm s tím, že vyjímečně může být menší, nejméně však 300mm. Vzdálenost příčlí je 300 až 330mm. Maximální délka žebříku je 12m. Mezera mezi příčlemi žebříku a stěnou objektu musí být nejméně 180mm. Konce štěřínů musí přesahovat nad výstupní úroveň jemnéně 1100mm a musí být vyhnuty od osy tak, aby byla mezi nimi vzdálenost nejméně 600mm. Žebřík se kotví pomocí závitových tyčí, matic a chemické malty (popř. šroubů a ocelových kotev). Osazování žebříku se řídí pravidly, která vycházejí z ergonomie člověka a jeho bezpečného pohybu po žebříku.

Šířka stupadlových žebříků musí být nejméně 300mm. Vzdálenost stupadel je 250 až 330mm. Maximální délka žebříku je 9m. Mezera za stupadli musí být nejméně 180mm.
Žebříky se kotví pomocí závitových tyčí, matic a chemické malty (popř. šroubů a ocelových kotev). Osazování žebříků se řídí pravidly, která vycházejí z ergonomie člověka a jeho bezpečného pohybu po žebříku.
Zvláštní požadavky dle ČSN 73 0802 jsou kladeny na požární žebříky určené pro požární zásah a únikové žebříky určené jako náhradní úniková možnost.

Konstrukce žebříkových schodišť (ČSN 73 4130):
Žebříkové schodiště se navrhuje jako schodiště používané pouze občas omezeným počtem osob (např. k trvale neužívaným půdám, na střechy a na půdy rodinných domů). Jeho sklon je nejméně 45 st. a nejvíce 58 st., s výškou stupňů 210 až 240 mm.
Nejmenší dovolená průchodná šířka ramene žebříkového schodiště je 550 mm. Nejmenší dovolená podchodná výška žebříkového schodiště do sklonu ramene 50° je 2,1 m; při sklonu větším musí být nejméně 2,3 m. Nejmenší dovolená šířka schodištového stupně je 150 mm a počet výšek schodišťových stupňů smí být nejvýše 18. Žebříkové schodiště musí být na volných stranách opatřeno zábradlím podle ČSN 74 3305 a oboust ranně vybaveno madly

Povrchová úprava nerezové oceli:
mat (povrch mořený, hladký)
brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn P 220)
kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích P 400)
lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
rouno (povrch mechanicky leštěný s velmi jemnými stopami po rounu, hladký)
balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

Příslušenství:
• ochranný koš o průměru alespoň 700mm
• závitové tyče, matice a chemická malta
• šrouby a ocelové kotvy

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

 

 

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955