Typové označení: 913

Oblast použití:
Ochranné zábradlí s výplní mřížovou – z tyčových prvků svislých, šikmých, různosměrných nebo křivočarých se používá v interiéru a exteriéru pro administrativní budovy, peněžní ústavy, rodinné domy, obchodní centra apod.

Konstrukce:
Výplň zábradlí je vyrobena z lanek 3mm (venkovní zábradlí 6mm) uspořádaných rovnoběžně s horní hranou (tzv.: tyčové zábradlí), svisle k horní hraně bez mezery nad okrajem pochůzné plochy (tzv.: sloupkové zábradlí) nebo kombinovaně svislými, šikmými, různosměrnými nebo křivočarými prvky (tzv.: mřížové zábradlí).
Základní výška zábradlí je 1000mm s tím, že příslušná norma upravuje nejmenší dovolenou výšku zábradlí od 900 do 1200mm v závislosti především na hloubce volného prostoru.
Mezery mezi svislými lanky nesmějí být širší než 120mm. Mezery mezi vodorovnými lanky nesmějí být širší než 180mm. Mezera mezi pochůznou polochou a výplní u zábradlí bez zarážky (musí mít výšku nejméně 100mm) nesmí být širší než 120mm. Mezera mezi pochůznou plochou a výplní u zábradlí kotveného z boku nesmí být širší než 50mm.
Madlo je z trupky 50mm nebo ze dřeva (dub, jasan). V případě dřevěného madla, jehož průřez musí být vhodný k uchopení rukou shora (kruhový, oválný, obdélníkový apod.) je ocelová konstrukce zábradlí ukončena plochou tyčí 30x8mm opatřenou předvrtanými otvory pro kotevní vruty.
Sloupky jsou z trukby 30mm nebo z ploché oceli 40x15mm s vyfrézovanými otvory pro lanka nebo upevňovací systém lanek.
Kotvení je možné provést shora nebo z boku. Dle charakteru podkladu je možno kotvy upevnit pomocí kotevních desek, závitových tyčí, chemické malty a šroubů nebo přivařením k předem osazené kotevní desce nebo shora do kotevních otvorů.

Povrchová úprava nerezové oceli:
• mat (povrch mořený, hladký)
• brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn různé velikosti)
• kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích)
• lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
• balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

 

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

 

 

 

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955