Typové označení: 910

Oblast použití:
Ochranné zábradlí bez výplně se používá v interiéru nebo exteriéru pro technické provozy (úniková schodiště), parkoviště, veřejná prostranství, ale i nově zřizované interiéry veřejně právních budov a rodinných domů apod.
Na schodišti brání pádu a je oporou při výstupu i sestupu. Zábradlí je také jedním z hlavních prvků, které ovlivňují estetickou hodnotu celého schodiště.
Povinnost zřídit takové zábradlí může ukládá nejen norma ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí ale i jiná zákonná ustanovení. Například par. 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na par. 4 odst. 1 přílohy 5.10 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ukládá zaměstnavateli, aby volné strany schodů o čtyřech stupních u vstupu do administrativní budovy opatřil ochranným zařízením proti pádu osob.

Konstrukce:
Doporučuje se neukončovat madlo zábradlí s koncem schodišťového prostoru, ale ještě ho o 150 až 300mm protáhnout madlo do prostoru podesty tak, aby bylo oporou pro těžce vystupující nebo sestupující osobu.
Nosná sloupky zábradlí se na schodišti osazují 900 až 1200mm od sebe tj.: přibližně ke každému třetímu stupni.

Základní konstrukce je tvořena:
1) svislými sloupky z kruhových, čtvercových, obdélníkových a jiných profilů z nerezové či klasické oceli. Pro připevnění sloupků máme několik ideálních variant (uvádíme jen některé způsoby):
– kotevní deska + přivařený sloupek + přiznané okrasné (kloboučkové) matice
– kotevní deska + přivařený sloupek + klasické matice + okrasná krytka
– kotevní deska (již připravena v základní konstrukci schodiště) + přivařený sloupek
– kotevní deska (již připravena v základní konstrukci schodiště) + přivařený sloupek + okrasná krytka
2) madlem z kruhových, čtvercových, obdélníkových a jiných profilů z nerezové či klasické oceli a ze dřeva. Madlo lze na sloupky připevnit mnoha způsoby. Přechody a ohyby madla jsou řešeny pomocí nerezových a dřevěných kolen (použijeme-li tuto variantu při kombinaci dřevo + kolena musí být madlo jen kruhového průřezu), dále ostrými přechody (např. trubky svařené v úhlu 90°).

Povrchová úprava nerezové oceli:
mat (povrch mořený, hladký)
brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn P 220)
kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích P 400)
lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
rouno (povrch mechanicky leštěný s velmi jemnými stopami po rounu, hladký)
balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

Příslušenství:
• záslepky madla
• okrasné krytky
• závitové tyče
• kloboučkové matice
• klasické matice
• chemická malta
• šrouby
• ocelové kotvy
• silikonový tmel

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

 

 

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955