Typové označení: 940

Oblast použití:
Interiér – provozy s vysokými nároky na odolnost vůči agresivnímu prostředí a hygienu práce

Konstrukce:
Opláštění – horní plocha a čelní strana výdejového pultu, plech tl. 1 – 1,5 mm, který je připevněn na základní konstrukci pomocí vrutů se zapuštěnou hlavou, popř. přivařen nebo přilepen.
Pult pro dopravu táců – rošt z 8 ks průběžných dutých profilů 50/20/1,5 mm, které jsou na spodní straně přivařeny na kolmo k jejich ose umístěné duté čtvercové profily 30/30/2 mm, jenž současně tvoří rozpěrné trnože mezi čelní stěnou výdejního pultu a pultem pro dopravu táců. Trnože jsou pomocí kotevních desek a vrutů (popř. šroubů) připevněny k čelní stěně výdejního pultu, a to v úrovni nad podlahou. Délka roštu je přizpůsobena délce výdejního pultu.

Povrchová úprava:
mat (povrch mořený, hladký)
brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn různé velikosti)
kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích)
lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955