Typové označení: 908

Oblast použití:
vnitřní a venkovní schodiště slouží k trvalému propojení podlaží v technických a obytných budovách a umožňuje tak pohodlný a bezpečný výstup a sestup osobám. Schodiště musí být pohodlné, bezpečné při výstupu i sestupu, snadno dostupné ze všech uvažovaných míst, dobře větratelné, správně osvětlené, úsporně navržené (pokud není plánovanou dominantou budovy) tj.: mělo by zabírat co nejmenší plochu, staticky vyhovující a odolné vůči opotřebení.

Technické požadavky na konstrukci schodišť dle ČSN 73 4130:
• schodiště je stupňovitá stavební konstrukce, která se skládá ze schodišťových ramen a schodišťových podest,
• schodišťové rameno je souvislá sestava schodišťových stupňů,
• průchodná šířka je šířka schodišťového ramene měřená mezi ohraničující konstrukcí a myšlenou svislou
rovinou vedenou vnějším okrajem schodiště,
• podesta je vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová ramena. Rozeznáváme hlavní podlažní podesty a vedlejší mezipodesty,
• průchodná šířka podlažních a mezipodlažních podest se musí rovnat minimální průchodné šířce schodišťového ramene. Podlažní podesta se doporučuje zvětšit minimálně o 100 mm,
• dveře, které se otevírají do podlažní podesty, nesmí zasahovat do průchozí šířky. Dveře, které se otevírají mimo prostor podlažní podesty, musí mít minimální vzdálenost hrany zárubně od nejbližšího stupně 300 mm (nemusí být u rodinných domů),
• sklon schodišťových ramen (a) v bytových domech je 25 až 35 stupňů, v rodinný domek s konstrukční výškou do 3000mm až 41 stupňů,
• průchodná šířka (B) by měla být násobkem 550 mm, v bytových domech nemá být menší než 1100mm, v rodinných domech 900mm a u pomocných schodišť 750mm,
• do průchodné šířky může zasahovat zábradlí nebo madla, ale nejvýše 100 mm,
• podchodná výška (H1) v rodinných bytech, uvnitř bytů, v objektech pro rodinnou rekreaci a pomocných schodišť je minimálně 2100mm,
• průchodná výška (H2) je minimálně 1950mm,
• všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít shodnou výšku (h),
• všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou šířku (b) měřeno na výstupní čáře (1/3 šířky ramene, měřeno od vnější hrany oblouku),
• kosé a zvláštní stupně musí mít v nejužším místě šířku stupně nejméně 130mm,
• počet výšek v jenom schodišťovém rameni musí být nejméně 3 a nejvýše 18.Při větším počtu se schodišťové rameno dělí podestou na dvě nebo více ramen,
• poměr mezi výškou stupně (h) a šířkou stupně (b) se stanoví podle vztahu 2h+b=630mm (v odůvodněných případech 600 až 650mm),
• optimální výška stupně je 150 až 180mm,
• nejmenší šířka stupně je 210mm (nejmenší šířka stupnice je 250mm) měřeno na výstupní čáře,
• je-li povrch stupně vytvořen roštem nebo jiným perforovaným materiálem, nesmí být rozměr otvoru ve směru výstupu větší než 15mm,
• u dvou, tří a víceramenných schodišť se ve styku ramen s podestou musí být vzájemná půdorysná vzdálenost výstupního a nástupního ramene nejméně 130mm (stupně se nesmí protínat v jednom bodě),
• přední hrana stupně může být zaoblená (největší dovolený poloměr je 10mm) nebo zkosená (největší rozměr zkosení je 5 x 25mm),
• schodišťová ramena a podesty musí být na volných okrajích opatřeny zábradlím dle ČSN 74 3305. Zábradlí zřizujeme na volném okraji tam, kde hrozí pád z výšky větší než 500 mm (300 mm kde jsou děti) a minimální základní výška je 1000 mm a snížená 900 mm (je-li hloubka volného prostoru nejvýše 3000 mm),
• schodišťová ramena s průchodnou šířkou 1650mm včetně musí mít madlo na jedné straně,
• schodišťová ramena s průchodnou šířkou větší než 1650mm (nebo u točitých a smíšených ramen s průchodnou šířkou větší než 1100mm nebo v bezbariérově užívaných stavbách) musí mít madlo na obou stranách,
• na začátku a konci ramene musí vodorovná část madla alespoň na vnější straně ramene přesahovat nejméně 150mm hranu počátku změny výškové úrovně ramene,
• rameno s průchodnou šířkou větší než 2750mm se doporučuje šířkově rozdělit mezilehlým zábradlím s madlem.

Konstrukce schodiště:
Ocelová schodiště zavěšená se skládají ze stupňů (jednotlivé nosné prvky), třmenů (čepů) a táhel, které spolupůsobením vytoří hlavní nosný systém.
Jednotlivé stupně jsou zavěšené na ocelových táhlech a musí se vždy překrývat o 8 až 10 centimetrů. Dva stupně za sebou jsou tedy připevněny na jednom táhle, čímž se zajišťuje jejich tuhost v podélném směru. Ze stejného důvodu musí být první a poslední stupně pevně připevněny do podest.
Konstrukce stupňů může být: dřevo, umělý kámen, železobeton nebo volně položené sklo (nebezpečí strachu z výšky).
Třmeny (čepy) může tvořit například trubka 50x2mm, stupnice může být dřevěná tl.50mm s tím, že mezi ocelovou a dřevěnou konstrukcí musí být pryžové podložky tl.5mm pro zamezení vzniku kročejovému hluku. Táhla mohou být z tyče D.12mm.
U venkovních schodů je z důvodu namrzání výhodné dodržovat mírný spád stupnice ve směru sestupu mezi 1 až 2% na šířku stupně.
Vedle běžné povrchové úpravy nanášení vrstvy kovu (šopováním Zn, Al, CuSn, Zinakor), umělé hmoty (práškovitých laků) nebo barvy lze použít jako nejjednodušší a nejefektivnější „ochranu“ proti korozi konstrukci z nerezové ocel.

Povrchová úprava nerezové oceli:
• mat (povrch mořený, hladký)
• brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn P 220)
• kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích P 400)
• lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
• rouno (povrch mechanicky leštěný s velmi jemnými stopami po rounu, hladký)
• balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

Příslušenství:
• ochranné zábradlí
• závitové tyče, matice, chemická malta
• šrouby a ocelové kotvy
• lak

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

Feng-šuej:
Podle staročínského umění bydlení feng-šuej by schodiště nemělo být umístěno proti vstupním dveřím. Na špatně vyřešená a situovaná schodiště se používají zrcadla a rostliny, je třeba do nich tyto prvky správně umístit. Schodiště by se mělo nahoře mírně stáčet.

 

 

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955