Typové označení: 967

Oblast použití:
Návrhy a montáže svařovaných potrubních systémů z nerezové oceli pro oblast:
– Rozvod zdravotně technické instalace (ZTI)
– Otopné systémy – uzavřené i otevřené
– Rozvody zemního plynu, propanu
– Rozvody tlakového vzduchu
– Rozvody topných olejů
– Sprinklery
– Solární zařízení
Průmysl – chemický, potravinářský, strojírenský, farmaceutický, energetické zdroje

Konstrukce:
Nerezová ocel – Provozní parametry:
– Provozní teplota: 120 °C
– Pracovní tlak: do PN 16 (1,6 MPa)
– Zkušební přetlak: do max. 4 MPa
Materiál č.: 1.4401
Rozměrová řada: O 15,0 – 108,0 mm

Doporučený poloměr ohybu do průměru 54 mm: r ? 3,5
– trubky v tyčích délky 6 m
– kolena
– šroubení
– odbočky
– vsuvky
– přechodky
– redukce
– nástěnky
– příruby
– ventily

Vedení potrubí
Způsoby vedení potrubí Na omítce (před stěnou):
– V instalačních šachtách
– Pod omítkou (v drážkách ve zdivu)
– V podlahách (v kanálcích, v tepelné izolaci
– Vedení potrubí v drážkách ve zdivu

Potrubí uložené ve zdivu se nesmí zazdít! V drážkách se potrubí ukládá do tepelné izolace (umožnění pohybu potrubí)

Vedení potrubí v podlahách:
V podlahách se potrubí ukládá do izolačních vrstev – zajištění možnosti vyrovnání teplotní roztažnosti potrubí
– při návrhu jednotlivých vrstev podlah (izolací) je nutné zohlednit průměr potrubí
– tato izolace slouží také jako izolace proti kročejovému hluku
– potrubí v drážkách se nesmí zalévat asfaltem
Pozornost je nutné věnovat prostupům potrubí přes vrstvy podlah (stejná zásada jako u prostupů stěnami)
– prostup nutno vyplnit pružnou hmotou

Teplotní roztažnost
Vlivem dilatace vzniká v potrubí napětí, které se přenáší do upevnění potrubí jako axiální síla

Délkovým změnám vlivem teplotní roztažnosti lze zabránit:
– posuvným uložením (volný pohyb proti stavební konstrukci) – potrubí s objímkami není pevně spojené
– pevným uložením (tuhým spojením potrubí s konstrukcí) – délkové změny se vyrovnávají kompenzátory (Osový kompenzátor, Kompenzátor tvaru „U“, Ohybový kompenzátor).

 

 

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955