Typové označení: 982

Oblast použití:
Exteriér, interiér – volná prostranství, prostranství podél komunikací, volné stěny na budovách, ploty, zdi, vestibuly, haly apod.

Konstrukce:
Základní konstrukce je tvořena dvěma (a více) nosnými sloupy z čtvercových, obdélníkových, kruhových profilů, nebo z tyče profilu „I“. Sloupy jsou zabetonovány do země, nebo přivařeny k ocelovým plotnám, předem připraveným v betonovém podloží, a nebo pomocí závitových tyčí, matic a chemické malty (popř. šroubů a ocelových kotev) do betonového podloží. V horní polovině sloupů je umístěn rám plakátovací plochy, který je svařen z čtvercových, obdélníkových nebo kruhových profilů. Ke sloupům je upevněn přivařením nebo šrouby. Do rámu je vsazena samotná plakátovací plocha, tvořená svařenými (popř. snýtovanými) plechovými tabulemi, nebo sešroubovanými dřevěnými deskami. Plakátovací plocha může mít též přípravu pro vedení elektroinstalace a připevnění osvětlení, nebo jím být již kompletně vybavena.

Povrchová úprava nerezové oceli:
mat (povrch mořený, hladký)
brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn různé velikosti)
kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích)
lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

 

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955