Typové označení: 936

Oblast použití:
lankový systém pro ozelenění fasád

Konstrukce:
podpěrná konstrukce musí odpovídat technice, kterou se rostlina pne. Životnost konstrukce by měla odpovídat životnosti rostliny. Rozmanitost fasád, od izolovaných omítek až po odvětrávané fasády, vyžaduje odborné znalosti o tom, jak bezpečně připevnit konstrukce pro popínavé rostliny. Pro úspěšné ozelenění fasády je tak třeba uplatnit znalosti zcela odlišných profesí stavař (problematika fasád), zahradník (potřeby a chování rostlin) a zámečník (montér ocelových konstrukcí).

Projekt a cena:
ozelenění fasády je třeba plánovat v následujících krocích
– orientace fasády (světová strana), kterou má obrůst zeleň
– výška stěny (vzrůst rostlin musí odpovídat velikosti plochy)
– druh fasády (např.: pro fasády s otevřenými spárami nelze použít samopnoucí druhy a rostliny s výhonky, které ubíhají před světlem)
– výběr odpovídajícího rodu rostlina a následný výpočet očekávané plochy porostu, celkové hmotnosti, potřebná vzdálenost od povrchu fasády a zatížení větrem. Teprve nyní se rozhodne o konstrukci horního bodu připevnění, o počtu svislých lan a počtu příčných kotvení. Závěrem určíme body sítě a potřebná mezipřipevnění. Teprve na základě všech těcto údajů může být proveden kalkulace nerezového lankového systému pro ozelenění fasády.

Druhy pnoucích rostlin podle techniky popínání:
kořenující (přichytí se kořeny nebo terčíky ke stěnám)
úponkaté (vytvářejí tenké úponky ve tvaru „vývrtky“, kterými při doteku obtočí pevnou podpěru)
vzpěrné (své postranní výhonky pokládají na horizontální části konstrukce)
ovíjivé (kolem podběr se otáčejí směrem doprava nebo doleva).

 

 

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955