Typové označení: 010

Oblast použití:

Společnost STRAND nabízí dopravníkový systém pro přepravu sypkých produktů (směsí pro cereální tyčinky, směsí pro müsli, ovesné kaše). Systém slouží pro přesun suroviny z pece do kombinačních vah i pro dopravu balených a nebalených produktů mezi novou generací automatizovaných strojů a moderními kontrolními technologiemi.

Popis:

Dopravníky a další zařízení jsou konstruovány speciálně pro zabezpečení specifických hygienických požadavků na výrobu cereálních výrobků. Dopravníkový systém tak zabezpečuje nejen zkvalitnění a zrychlení výroby, ale také její zjednodušení a efektivitu. Dopravníkové tratě jsou tvořeny několika jednotlivými dopravníky účelově spojenými za sebou. Všechny dopravníky jsou řízeny frekvenčními měniči (potenciometry pro nastavení rychlosti frekvenčních měničů jsou umístěny v rozvaděči). Pro servis a údržbu je u každého dopravníku skříň místního vypínání, která umožní silové odpojení napájení tohoto dopravníku. Řídicí systém v kombinaci s dotykovým panelem zajišťuje plynulé zásobování a vizualizaci celého výrobního procesu. Na dotykovém panelu je možno přímo ovládat jednotlivé dopravníky. Na panelu se dále zobrazují stavy jednotlivých dopravníků (vypnuto nebo zapnuto), případná poruchová hlášení a další údaje.

Použité typové dopravníky:

– Dopravníkový systém pro dopravu surovin se typicky skládá z pásových dopravníků s korýtkovým profilem, které slouží k vodorovné dopravě a šikmé dopravě s mírným sklonem a pásových elevátorů lomených  Z , které používáme pro výškovou přepravu (resp. šikmou přepravu s velkým sklonem). Celý systém pro dopravu surovin je doplněn věžemi pro Big bagy s vibračním zásobníkem a kladkostrojem.

– Dopravníkový systém pro dopravu balených a nebalených produktů se typicky skládá z pásových dopravníků přímých a jejich oblouků, které slouží k vodorovné a šikmé dopravě a nebo dopravníků s modulárním pásem.

Součástí celého systému jsou pak pochozí plošiny, schody, zábradlí sloužící pro bezpečnou obsluhu strojů a pneumatické přesuny boční se zásobníkem pro vyřazování nestandardních produktů a pod.

Příslušenství:

Příslušenství těchto dopravníků tvoří speciálně upravený systém bočního vedení, stěrek pásu vnějších a vnitřních, násypek, výsypek a vyjímatelných sběrných van.

 

www.strand.cz

 

 

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Richard Budík

Richard Budík
Email: richard.budik@strand.cz
Tel: 777308458

Video