Typové označení: 040

Oblast použití:

Společnost STRAND nabízí dopravníkový systém pro automatizaci sendvičování perníků. Dopravníky a další související zařízení jsou konstruovány speciálně pro zabezpečení specifických hygienických požadavků na výrobu medových perníků a jimi tvarově podobných produktů. Dopravníkový systém tak zabezpečuje nejen zkvalitnění a zrychlení výroby, ale také její zjednodušení a efektivitu.

Popis:

Dopravníkové tratě jsou tvořeny několika jednotlivými dopravníky účelově spojenými za sebou. Všechny dopravníky jsou řízeny frekvenčními měniči (potenciometry pro nastavení rychlosti frekvenčních měničů jsou umístěny v rozvaděči). Pro servis a údržbu je u každého dopravníku skříň místního vypínání, která umožní silové odpojení napájení tohoto dopravníku. Řídicí systém v kombinaci s dotykovým panelem zajišťuje plynulý proces dopravy perníků a vizualizaci celého výrobního procesu. Na dotykovém panelu je možno přímo ovládat jednotlivé dopravníky. Na panelu se dále zobrazují stavy jednotlivých dopravníků (vypnuto nebo zapnuto), případná poruchová hlášení a další údaje..

Použité typové dopravníky:

Dopravníkový systém pro dopravu surovin se typicky skládá z  pásových dopravníků příhradových přímých, které slouží k vodorovné dopravě a šikmé dopravě s mírným sklonem a dopravníků s ozubenými řemeny s unašeči, které používáme pro vodorovnou dopravu, přičemž unašeče na ozubených řemenech zajišťují vždy přesnou polohu perníku na dopravníku. Nedílnou součástí systému pro dopravu perníků je rotační obraceč, který zajišťuje otočení jedné řady perníků o 180°, přičemž finální proces dokončí robot, který spojí oba perníky.

Dopravníkový systém pro dopravu balených a nebalených produktů se typicky skládá z pásových dopravníků přímých a jejich oblouků, které slouží k vodorovné a šikmé dopravě a nebo dopravníků s modulárním pásem.

Součástí celého systému jsou pak ochranná oplocení, která při provozu zamezují vstupu k pohyblivým částem strojů (při servisu, tedy vstupu do prostoru ochranného oplocení, dojde k přerušení elektrického obvodu a vypuštění vzduchu ze všech zařízení, tím se eliminuje riziko případného úrazu při neodborné manipulaci se zařízením). Dále pneumatické vyřazování produktů a pneumaticky zásuvná hrana, která při změně dopravovaného produktu reaguje na jeho tvarovou rozmanitost.

Příslušenství:

Příslušenství těchto dopravníků tvoří speciálně upravený systém bočního vedení, stěrek pásu a vyjímatelných sběrných van.

www.strand.cz

 

 

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Richard Budík

Richard Budík
Email: richard.budik@strand.cz
Tel: 777308458

Video