Typové označení: 920

Oblast použití:
zajištění bezpečnosti osob na schodišti nebo šikmé rampě, kde nelze osadit zábradlí z důvodu obezdění schodišťovou zdí, ochrana otvorových výplní (francouzská okna…), ochrana stěn apod.
Technické požadavky na konstrukci schodišť dle ČSN 73 4130
• průchodná šířka schodiště v bytových domech nemá být menší než 1100mm, v rodinných domech 900mm a u pomocných schodišť 750mm,
• do průchodné šířky může zasahovat madlo, ale nejvýše 50 mm,
• schodišťová ramena s průchodnou šířkou 1650mm včetně musí mít madlo na jedné straně,
• schodišťová ramena s průchodnou šířkou větší než 1650mm (nebo u točitých a smíšených ramen s průchodnou šířkou větší než 1100mm nebo v bezbariérově užívaných stavbách) musí mít madlo na obou stranách,
• na začátku a konci ramene musí vodorovná část madla alespoň na vnější straně ramene přesahovat nejméně 150mm hranu počátku změny výškové úrovně ramene.

Konstrukce:
tvar a povrch madla musí zaručit bezpečné zachycení (průměr 40 až 60mm) a hladké klouzání ruky. Madla musí být ve výšce nejméně 900 a nejvýše 1200mm.
Mezi schodišťovou zdí a madlem musí být dostatečný prostor pro vedení ruky tj.: minimálně 40mm.
Doporučuje se neukončovat madlo s koncem schodišťového prostoru, ale ještě ho o 150 až 300mmprotáhnout do prostoru podesty tak, aby bylo oporou pro těžce vystupující nebo sestupující osobu.
Další madlo pro děti má být navíc ve výši nejméně 400 a nejvíce 700mm dle věku dítěte.
Madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu musí být ve výši 900mm a pro vozíčkáře ve výši 300mm od podlahy.
Madla do veřejných prostor, exteriérů a interiérů technického stylu, kde převládá kov a sklo, dodáváme nejčastěji z trubek kruhového, obdélníkového nebo čtvercového profilu průměr 40 až 60mm z nerezové oceli. Do ostatních obytných prostor dodáváme madla dřevěná (buk, dub…), jejichž tvar není pevně stanoven (profil kruhový, oválný, obdélníkový…) a kde je vhodné na vzorku ověřit vhodnost pro uchycení ruky. Šikmé madlo delší než 1500mm se doporučuje zabezpečit proti klouzání (sjíždění) osob (zejména dětí) a proti sklouznutí ruky osazením zarážek.
Distanční váleček mezi stěnu a madlo dodáváme standardně z nerezové tyče průměr 12mm. Kotvení madel doporučujeme pomocí chemické malty a závitových tyčí.
Tvar kotevních desek a krytek (rozet) může být kruhový, obdélníkový, čtvercový nebo jiný dle architektonického záměru.

Povrchová úprava nerezové oceli:
mat (povrch mořený, hladký)
brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn P 220)
kartáč (povrch mechanicky leštěný s jemnými stopami po kartáčích P 400)
lesk (povrch zrcadlově lesklý, hladký)
rouno (povrch mechanicky leštěný s velmi jemnými stopami po rounu, hladký)
balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po pískování)

Příslušenství:
ocelové kotvy se šrouby
zarážky (opatření proti „zábradlovým jezdcům“ nebo brání sklouznutí ruky při sestupu)

Použitý materiál, povrchovou úpravu, tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka!

 

 

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Lubor Semrád

Lubor Semrád
Email: lubor.semrad@strand.cz
Tel: 777775955