Typové označení: 410

Určení
Zpracování jatečné drůbeže, jatečných zvířat a zeleniny. Výroba pekařských výrobků, cukrářských výrobků a pod.

Popis:
Hygienický design „Hygienic Design“ dopravníků eliminuje možnost mikrobiální kontaminace v souladu se standardy bezpečnosti potravin, jejichž cílem je zastavit šíření enzymů a bakterií. Konstrukce odpovídá ČSN EN 1672-2 +A1 (512000) Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 2: Hygienické požadavky a respektuje doporučení směrnic pro hygienická, neboli plně čistitelná zařízení, skupiny EHEDG (Europen Hygienic Engineering and Design Group), jejichž účelem je minimalizace rizika porušení bezpečnosti potravin, které může být způsobené obtížně čistitelnými místy a selháním čisticích a sanitačních postupů.

Konstrukce:

Rám dopravníku je vyroben z korozivzdorné oceli EN X5CrNi18-10 (DIN 1.4301, AISI 304) povrch 2B (IIIc) matný, 2R (IIId, BA) zrcadlově lesklý nebo 2J kartáčovaný (SB, Scotch Brite).
Použitý materiál je chemicky odolný, netoxický, neabsorpční a snadno čistitelný s drsností povrchu max. Ra 0,8 µm.
Rám je svařen z trubek, ohybů a tvarovek. Trubky na koncích jsou zavíčkovány. Všechny svary jsou vyhlazeny, koutové svary jsou vyduté a zaoblené rádiusem min. R 3 mm.
Konstrukce je vyrobena bez štěrbin (šrouby s polokulovou hlavou, těsnění z elastomeru s kovovou vložkou, správná konstrukce těsnění, tupé svařované spoje po svařování vybroušené dohladka … ) s cílem zabránit kontaminaci potravin nevhodně konstruovaným zpracovatelským zařízením a zlepšit bezpečnost potravin bez zvýšení provozních nákladů na čištění a hygienu výroby.

Délka dopravníku:
500 – 6000 mm

Šířka dopravníku:
150 – 600 mm

Materiál konstrukce:
nerez AISI 304 – lesk nebo nerez AISI 304 – mat

Zatížení dopravníku:
10 – 20 kg/m

Rychlost pásu:
1 m/sec, regulace rychlosti: 40-150%

Dopravní pás:
Homogenní dopravní pás Volta FMB má integrované ozubení do hnací strany pásu a vysoce hladký povrch z termoplastu (TPE) pro přímý kontakt s vlhkými i suchými potravinami. Zuby mají hygienický rádius, pohon ozubeným kolem nevyžaduje předpětí (tzv. „pozitive drive“) a usnadňuje tak čištění.

Stojany:
Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí mají seřizovací pouzdro (pokrývá části závitu), uvnitř pouzdra je vložen O-kroužek (zabraňuje vniknutí nečistot) a pryžovou dosedací plochu.

Pracovní teplota:
-20 – 60 st.

Bubnový elektropohon:
Bubnový motor Van De Graff průměr 100 mm s ozubeným pohonným kolem s hladkým povrchem z nerezové oceli vhodným do prostředí s vysokými hygienickými požadavky.

Ložiska:
Ložiskové jednotky mají vyplněné základny, což odstraňuje dutiny, kde mohou hnít bakterie. Obecně by měly používané materiály jako elastomery a kompozity a mazivo vyhovovat směrnicím a nařízením o bezpečnosti potravin. Ve všech instancích musí být zabráněno úniku maziva na potravinářský výrobek během provozu. Ideálně by měly mít ložiskové jednotky účinné koncové kryty – to zabrání vstupu znečišťovatelů procesu a čisticích kapalin do dutin ložiskových jednotek a současně umožní častou vizuální kontrolu.

Elektroinstalace:
Rozváděčové skříně z korozivzdorné oceli mají zaoblené hrany, sklon střechy minimálně 3 stupně, nepřerušené těsnění (silikon) po celém obvodu mezi dveřmi, bočními panely a rámem a jsou montovány tak, aby minimální vzdálenost skříně od stěny byla 300mm.
Kabely, konektory, kabelové vývodky a příslušenství jsou optimalizovány pro potravinářský průmysl. Kabelové systémy jsou pro snadný přístup volně svázány detekovatelnými kabelovými vázacími páskami v nerezových drátěných kabelových žlabech.

Směrnice a normy pro hygienické projektování:
– Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních
– Norma EN-ISO 14159: Hygienické požadavky na konstrukci strojních zařízení
– Norma EN 1672-2 Strojní zařízení na zpracování potravin – Základní koncepce – Část 2: Hygienické požadavky
Specifické normy související s výrobou, určené pro výrobce potravinářských produktů, např.:
– ISO 22000 (Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci)
– HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)
– GMP (Správná výrobní praxe)

Poptávkový formulář

Jméno, příjmení nebo název firmy

Telefon

Váš email

Váš vzkaz

Kontakt na prodejce:

Richard Budík

Richard Budík
Email: richard.budik@strand.cz
Tel: 777308458