01

Navazuje na tradici důlního zámečnictví od roku 1861 a výroby technologií pro potravinářský průmysl od roku 1966.

Dodáváme dopravníky s hygienickým designem pro výrobu zdravějších potravin tj. upřednostňujeme výrobu dopravníků a dopravníkových systémů v provozech s vysokými hygienickými nároky.

Tvoříme konstrukce pro architekturu přetrvávající staletí tj.: zhotovujeme kovové části staveb zejména z nerez oceli.

Jsme členy hnutí za obecně prospěšnější podnikání Slušná firma tj.: vnímáme potřeby všech, kterých se naše podnikání týká (vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, komunity, planeta) a hledáme rovnováhu v jejich uspokojování.

Snažíme se o návrat ke kořenům lidských lidských hodnot tj.: dáváme přednost pružnosti před formální dokonalostí a prosazujeme používání zdravého tzv. selského rozumu.