Dílny montážní, strojní a zámečnické výroby společnosti STRAND se necházejí v citlivě rekonstruovaných provozních budovách železnorudného dolu Chrustenice (1861-1965). Toto období si firma STRAND připomíná formou podpory muzea, které v roce 1996 pomáhala zpřístupnit široké veřejnosti.