Skleněná schodiště

 

Skleněné schody, podesty a mezipodesty se musí navrhovat nejen na normová statická dlouhodobá zatížení, ale i na dynamický náraz běžícího člověka a pád tvrdého ostrého předmětu. V ČR nemáme zatím normy, které by skleněné schody popisovali a určovali, jak se k návrhům obecně chovat. Proto čerpáme ze zahraničních zdrojů a zkušeností Ing. Miroslava Sázovského publikovaných na http://kb.glassacademy.cz

 

 

Normy, které hovoří o schodech a požadavcích na schody:

 

  • ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení
  • ČSN EN 14076 – Dřevěná schodiště
  • ČSN EN 14843 – Betonová prefabrikovaná schodiště
  • ČSN 743305 – Ochranná zábradlí
  • ČSN 744505 – Podlahy – Společná ustanovení
  • ČSN  744507 – Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

 

Zatížení podle normy ČSN EN 1991-1-1 a staré ČSN 730035

Užitná rovnoměrná normová zatížení skleněných schodišť se navrhují v závislosti na účelu budovy, ve které se nacházejí, včetně příslušných součinitelů zatížení. Najdete je v příslušných normách.

 

TAB1 skleněné schodiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se skleněné schody navrhují na svislá soustředěná normová zatížení působící na čtvercové ploše o stranách 100 mm, včetně příslušných součinitelů zatížení.

 

TAB2 skleněné schodiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatížení podle normy DIN 18008-5

Německá norma definuje soustředěná svislá zatížení jen na plochu 50 x 50 mm a dále specifikuje dynamický náraz tupým i ostrým tělesem. Protože mi tyto zkoušky přijdou logické, tak tupý náraz dokáži simulovat pomoci numerické 3D simulace metodou konečných prvků a vždy ho na schodech provádím.