M

Válečkové tratě jsou zařízení určené k vodorovné, mírně stoupající nebo klesající přepravě kusových produktů přepravek, bloků, krabic nebo palet, které se pohybují po soustavě otočných válečků různého tvaru (válcový, kuželíkový, kotoučový, kladičkový nebo dle profilu dopravovaného předmětu). Otočné válečky jsou uloženy v rámu tratě (nosná konstrukce), který může být buď stabilní, přemístitelný nebo přestavitelný (výškové i délkové nastavitelný tzv. nůžkové dopravníky).

Obecně se rozestup válečků volí tak, aby dopravovaný kus ležel současně alespoň na třech válečcích. U poháněných tratí musí být alespoň jeden váleček poháněný. Rozměry válečků jsou navrhovány v souvislosti s rozměry a hmotností dopravovaného materiálu. Válečky mohou být vyráběny s povrchovou úpravou zahrnující nátěr, žárový zinek, plast, polyuretan apod. Tratě mohou být poháněny ozubenými koly či řetězem nebo pracovat na principu gravitace. Gravitační válečkové tratě pracují se sklonem 5–15o a jsou vhodné spíše pro přemísťování na krátké vzdálenosti.

Jako poháněné válečkové tratě lze nazvat takové tratě, u kterých je otáčení válečků zajištěno vnější silou a tak je překonán odpor, který klade válečková trať opravovanému předmětu. Pohon válečků musí být zajištěn dostatečně dimenzovaným pohonem s vhodným převodem (řetězem, ozubeným či pásovým řemenem, řemínkem, nebo může být váleček poháněn vlastním elektromotorem). Poháněny mohou být válečky buď všechny, nebo periodicky se opakující skupina válečků. Systém převodu může být realizován řetězovými smyčkami (z válečku na váleček) nebo může být průběžný tečný.

Tratě mohou být poháněny různou koncepcí poháněných válečků. Mezi hlavní konstrukce patří poháněné volné válečky, kde vnější síla působí na obvodu válečku, otočně uloženého na hřídeli, který je neotočně uložen v rámu. Opakem jsou poháněné tratě s pevnými válečky, u nichž váleček je pevně spojen s hřídelem v jeden celek. Třetí typ poháněných tratí jsou tratě s prokluznými válečky, u kterých pouzdro válečku není pevně spojeno s hnacím hřídelem (je uloženo kluzně – vzniká čepové tření). Hnací hřídel je uložený na valivých ložiskách a otáčí se na hřídeli připevněnému k rámu tratě. Zastaví-li se předmět, plášť válečků se neotáčí, hnací hřídel prokluzuje v pouzdru válečku a otáčí se na ložiskách uložených na hřídeli válečku. Prokluzný tlak činí přibližně 5 – 7 % váhy dopravovaných předmětů.

Dopravníky s řetězovým převodem mají těžkou konstrukci a jsou vhodné zejména pro přepravu břemen o velké hmotnosti (standardně do 1500kg). Dopravníky s převodem s ozubeným řemenem, pásovým řemenem a řemínkem vynikají nízkou hladinu hluku (méně než 65 db(A)), jsou lehké konstrukce (jsou vhodné pro zavěšení nebo umístění na konzole) a slouží pro přepravu lehčích předmětů.

Obecně jsou rozměry (délka, průměr), nosnost, materiálové provedení a konstrukce válečků (i válečkových tratí) závislé na vlastnostech dopravovaného předmětu, účelu použití, tvaru osové čáry tratě a charakteru provozních podmínek.

Projektováním, konstruováním a výrobou válečkových, kladičkových a kladkových tratí poháněných i nepoháněných se zabývá ČSN 26 4501, která stanoví doporučenou šířku tratě, normalizované průměry a délky válečků, jejich rozteč, nosnost a také např. doporučené délky přímých úseků tratí.

Válečková trať může pracovat samostatně, nebo může být součástí dopravníkového systému v distribučním skladu (zde dochází k příjmu výrobků, jejich uskladnění nebo přebalení a další distribuci koncovým zákazníkům), výrobním provozu nebo na montážní lince. Takový dopravní systém se skládá z přímých nebo obloukových částí tratě (oblouky jsou osazeny kónickým pláštěm válečku z důvodu potřebné vyšší obvodové rychlosti na vzdálenějším poloměru tratě) a regálových zakladačů (spádových regálů). Tratě se mohou dle projektu spojovat nebo rozvětvovat pomocí automatického převáděcího zařízení, posuvny nebo točny. Válečkové tratě nalezneme kromě skladového hospodářství v překladištích, obchodech, na poštách, v potravinářském, textilním, chemickém, dřevařském a nábytkářském průmyslu a ve stavebnictví.

V případě shromáždění předmětů ve spojité řadě se pro jejich rozřazení používá aretační zařízení. Další prvky objevující se v konstrukci tratí jsou např. brzděné válečky, pogumované válečky, speciální válečky s ochranou proti statické elektřině, průchody, vyrovnávače spádu, zdvihací plošiny, systémy vážení atd.

Válečkové tratě lze rozšířit i o další komponenty a příslušenství, která umožňují přísun břemen na tuto trať i jejich odsun z ní, a zařízení umožňující spojení mezi různými trasami válečkových tratí. Jsou to například přesuvníky, převážecí vozíky, točny anebo zdvihací zařízení umožňující přechod mezi tratěmi v různých výškách.

Poznámka:

obdobou válečkové tratě je kladičková trať, kde místo válečků jsou na ose nasazeny kotouče – kladičky. Na ose je s mezerami několik kotoučů. Kladičky na sousedních osách se přesahují, aby nikde nevznikla souvislá mezera. Trať se používá pro manipulaci s plochými předměty: plechy, tabule skla, nábytkové dílce, …

www.strand.cz