Firma STRAND za použití nejmodernějších projekčních technologií vyrábí své produkty v bývalém dole Chrustenice

Technický týdeník 14/2010

Jen málokterá společnost se může pochlubit tak unikátními prostory jako firma Strand. Její montážní, strojní a zámečnická výroba totiž sídlí v citlivě rekonstruovaných provozních budovách železnorudného dolu Chrustenice (v provozu byl v letech 1861 – 1965). Ten ve své době patřil k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu, oblasti západně od Prahy. Důl měl 84 podzemních podlaží sahajících až do hloubky 426 metrů. Společnost STRAND si toto důlní dědictví připomíná mimo jiné expozicí Chrustenická šachta, kterou v roce 1996 pomáhala zpřístupnit široké veřejnosti.

Tradice zámečnické výroby v Chrustenicích sahá do roku 1907, kdy začala výstavba provozních budov železnorudného dolu. Součástí areálu byla od počátku i údržbářská a zámečnická dílna. Po uzavření dolu v roce 1965 se v opuštěném areálu vybudoval mechanizační závod, který se jako součást podniku Xaverov zabýval výrobou technologií pro zemědělství a potravinářský průmysl. Od roku 1966 se tak v Chrustenicích začala rozvíjet mimo jiné výroba dopravníků z nerez oceli. Podnik různě měnil svou právní subjektivitu až do roku 1994, kdy areál zakoupila společnost STRAND. Ta nabídla uplatnění nejlepším zaměstnancům původního mechanizačního závodu, z nichž dokonce několik pracovalo v minulosti jako horníci, a navázala tak na dlouhou tradici strojírenské výroby.
articles-114-1

Současnost a portfolio

Od roku 1994 se společnost STRAND specializuje na zakázkové zpracování nerez oceli a rozvíjí své obchodní aktivity v oblasti dopravníků a dopravníkových systémů. Strategickým rozhodnutím, jež od roku 1996 přispívá k zásadní stabilizaci firmy, je rozhodnutí rozvinout novou obchodní divizi architektury, jež se dnes obratem vyrovná tradiční divizi dopravníků.
Obchodní jednotka „Dopravníky“ se zabývá komplexním řešením dopravních a manipulačních problémů při mezioperační a expediční přepravě, a to především v provozech s vysokými hygienickými nároky. Společnost úspěšně dodává expediční systémy pro masokombináty, montážní linky ke kompletaci výrobků při postupné montáži, příjmové a balicí linky pro drůbežářské závody, dopravníky pro mezioperační dopravu, dopravníky pro plnicí etiketovací a balicí linky i dopravníky pro gastronomické provozy. Doplňkovou činností je pak prodej bubnových elektropohonů.
Obchodní jednotka „Architektura“ staví na zkušenostech se zakázkovou výrobou z nerez oceli a na flexibilních výrobních kapacitách, které umožňují vyrábět i atypické doplňky dle požadavků zákazníka. Společnost nabízí schodišťové komplety a bezpečnostní madla, krycí i dekorativní stavební prvky, venkovní a vnitřní orientační systémy jako směrovky, orientační tabule, firemní štíty, vývěsní skřínky nebo užitkové prvky jako jsou pracovní stoly, police, rámy, atypické dřezy, žlaby, digestoře nebo výdejní pulty v nerezovém provedení.

Projekt Vault Manufacturing

Řešení Vault Manufacturing se uplatnilo v rámci širšího projektu, který zahrnoval: proces zavedení standardů a metodiky práce v prostředí konstrukce, implementaci řešení Autodesk Productstream, tvorbu typových projektů a přechod na nové verze Autodesk Inventor 2010 a Vault Manufacturing 2010. Celý proces se podařilo realizovat v rekordně krátké době: zahájen byl 8. září 2008 a ukončen v červnu následujícího roku. Společnost STRAND nicméně měla zkušenosti s nástrojem Inventor i dříve – první licenci zakoupila již v roce 2005. „V roce 2008 měl jeden náš pracovník velmi dobré znalosti práce s produktem Autodesk Inventor, jeden se zaškoloval, dva lidé pracovali v prostředí VariCAD a jeden člověk pracoval na prkně,“ vypočítává Ing. Lubor Semrád ze společnosti STRAND.
Pro správu dat se používal sdílený disk na serveru, dokumentace se ukládala ve standardním souborovém systému Microsoft Windows a přístup k dokumentaci byl řízen standardní správou oprávnění uživatelů. Záloha dat ze sdíleného disku se prováděla každý den na další počítač, přičemž pro zálohování se využívala standardní funkce synchronizace složek Microsoft Windows (přírůstkové zálohování). Tento systém využívali pracovníci konstrukce, obchodu i zásobování.

Díky implementaci nového systému se podařilo dosáhnout podstatně vyšší efektivity práce. Mimo jiné došlo ke sjednocení a dalšímu dělení adresářové struktury – ta je jako šablona umístěna na serveru a při vytváření zakázky je zkopírována; dále byly nastaveny společné šablony pro Autodesk Inventor a ty poté umístěny na serveru; knihovny obsahového centra byly nastaveny podle potřeb vnitropodnikových standardů (výběr používaných součástí do samostatné knihovny, úprava vlastností, nastavení společné složky na serveru); je vytvořena knihovna typizovaných výrobních řad dopravníků a architektonických prvků za účelem řízení znalostí a knihovna externích řešení pro největší zákazníky v oblasti opakované zakázkové výroby. Nasazením systému Vault Manufacturing v oblasti správy a sdílení dat bylo dosaženo sdílení dokumentace v elektronické podobě napříč celou firmou a bylo umožněno jednoduché vyhledávání. Dále byla svázána celá modelová sestava pod jednu položku a nový systém umožní i přesné vyčíslení množství materiálu potřebného pro celou zakázku. „S ohledem na využití funkčních číselníků a adresářové struktury z minulosti byl přechod snadný a přirozený. Vault Manufacturing byl vzhledem k využití modelových dat vytvořených v systémech Autodesk jedinou přirozenou volbou. Funkcionalita systému přesahuje naše stávající potřeby a skýtá potenciál pro další rozvoj do budoucnosti,“ ochvaluje si pan Semrád, který byl dle svých vlastních slov rovněž překvapen spontánním přijetím 3D modelů manuálními pracovníky.

Ve společnosti STRAND si velice pochvalují i servis, který je jim k řešení poskytován: „Při společné práci na takto rozsáhlém projektu došlo k pochopení možností obou partnerů. Přidanou hodnotou této spolupráce je snadná a rychlá komunikaci v případě vzniku nestandardních problémů. Taková spolupráce nám umožnila vyřešit například složitě 3D rozviny při tvorbě dekorativního opláštění lávek stanice metra Střížkov z tvorby arch. Kotase nebo složité konstrukce pro 3D křivky SDK obkladů pro KUC Zlín z tvorby Arch. Jiřičné. Samotná realizace těchto projektů nám vrátila nemalé finanční prostředky vložené do projektu“ říká Lubor Semrád.