ušlechtilá korozivzdorná ocelStandardně STRAND používá nerez ocel pro výrobky určené pro průmysl potravinářský, farmaceutický a kosmetický, částečně v průmyslu chemickém. Dále v architektuře, výrobě vozidel, předmětů pro domácnost, sanitární zařízení apod.
Pokud není specifikováno jinak, STRAND používá nerez ocel ČSN 10088-1 1.4301 X5CrNi 18-10 (nerez AISI 304, dříve značená ČSN 17240).
Dle přání zákazníka STRAND dodává výroky z nerezavějící oceli s povrchovou úpravou:- mat (za studena válcovaný, žíhaný ,mořený, hladký matně lesklý) 2B nebo 2B+”P”;
– brus (povrch mechanicky broušený se zřetelnými stopami zrn P 240) Brus 240+”P”;
– kartáč (povrch mechanicky kartáčovaný s jemnými stopami po kartáčích SB+”P”;
– lesk (povrch žíhaný do zrcadlového lesku, hladký) BA+”P”;
– superlesk (povrch žíhaný do vysokého superlesku) Supermirror + „P“;
– rouno (povrch mechanicky leštěný s velmi jemnými stopami po rounu, hladký);
– balotina (povrch šedý se zřetelnými stopami po otryskání skleněnými kuličkami).

Výběr povrchové úpravy a jakosti nerezavějící oceli záleží na požadovaném způsobu použití a prostředí, ve kterém je budoucí výrobek provozován.

Historie

Ušlechtilá nerezavějící ocel (kterou od jejího vynalezení v roce 1912 začali výrobci a zpracovatelé označovat obchodními jmény jako nerezová ocel, korozivzdorná ocel, antikorozní ocel, ušlechtilá ocel a podobně s tím, že správný souhrnný výraz je ušlechtilá korozivzdorná ocel nebo pro oblast konzumního zboží ušlechtilá nerezavějící ocel), je odolná vůči agresivnímu prostředí i mechanickému poškození. Prvek z nerezavějící oceli nevyžaduje žádnou zásadní údržbu svého povrchu. Proto STRAND využívá nerezavějící ocel při výrobě pohledových i nosných prvků všude tam, kde zákazník očekává jejich dlouhodobou životnost a vysokou odolnost.

Konstrukce a technologie výroby

Abychom však výše uvedené vlastnosti nerezavějící oceli neznehodnotili při výrobě, montáži nebo používání, je třeba respektovat základní omezení:

  • ušlechtilé nerezavějící oceli mají různé chemické složení, které určují jejich mechanické vlastnosti a odolnost vůči korozi (dělí se do skupin podle struktury na feritické, martenizické, austenitické a austeniticko-feritické s tím, že největší skupinu tvoří austenitické oceli využívané v chemickém, potravinářském, farmaceutickém a energetickém průmyslu, architektuře a stavebnictví). Proto STRAND věnuje individuální péči při výběru vhodné oceli pro každou aplikaci;
  • nerezová ocel může zrezavět podobně jako obyčejná uhlíkatá ocel. U uhlíkaté oceli reaguje kyslík s přítomnými atomy železa a tvoří porézní povrch, který umožňuje pokračování reakce. U nerezové oceli však reaguje kyslík s atomy chromu, které tvoří hustou vrstvu oxidu (pasivní vrstva), která pokračování reakce zabrání. Nerezová ocel zrezaví v případě, kdy se chybnou manipulací, zpracování nebo konstrukcí pasivní vrstva nevytvoří nebo je následně zničena. Nevytvoření pasivní vrstvy lze zabránit pouze vysokým stupněm čistoty. Opracované plochy musí být zásadně důkladně očištěny od všech reziduí. Při následném zničení pasivní vrstvy vzniká tzv.: plošná koroze, která označuje rovnoměrnou erozi povrchu celé konstrukce (tento druh koroze se vyskytuje jen tehdy, pokud na povrch konstrukce působí kyseliny nebo silné zásadité látky. Je-li roční eroze menší než 0,1 mm, hovoříme o dostatečné odolnosti materiálu vůči plošné korozi), důlková koroze, která se vyskytne v případě místního proražení pasivní vrstvy (za proražení jsou zodpovědné ionty chloridu, které v přítomnosti elektrolytu odebírají ušlechtilé oceli atomy chrómu, jichž je zapotřebí pro vytvoření pasivní vrstvy. Vznikají důlky o velikosti vpichu jehly. Přítomnost usazenin, cizí rzi, zbytků škváry nebo zabarvení vede ke zesílení důlkové koroze), interkrystalická koroze, která  může vzniknout, pokud se při působení tepla na hranicích zrn vylučují chromkarbidy, které při přítomnosti kyselého média přecházejí do roztoku (To se děje při u austenitických ocelí při teplotě 450-850 °C a u feritických ocelí při teplotě nad 900 °C. Interkrystalická koroze při správném výběru materiálu nehraje žádnou roli) a galvanická neboli kontaktní koroze, která vzniká, pokud jsou v kontaktu různé kovové materiály a u jednoho z nich jsou elektrolyty vlhké (méně ušlechtilý materiál je napaden a přechází do roztoku). Proto STRAND dbá vysoké technologické kázně při výrobě a seznamuje zákazníka se zásadami ochrany proti korozi při používání a běžné údržbě;
  • Nerezavějící ocel se podstatně hůře obrábí (vrtá, řeže, lisuje a brousí) než jiné konstrukční oceli a pro její spojování (svařování a letování) se vyžadují speciální postupy. Proto STRAND soustředil výrobu z nerezavějící oceli do vyhrazených dílen s vyškoleným personálem a vybavila personál vhodnými nástroji.

Charakteristika často používaných nerezavějících ocelí:

  • CHROM NIKLOVÁ austenitická nestabilizovaná nerezavějící ocel ČSN 10088-1 1.4301 X5CrNi 18-10 (AISI 304) – staré označení ČSN 17240, AKV 7, označovanou též jako “potravinářská”. “Potravinářská ocel” (chemické složení v% C<=0.07, Cr17.0/19.5, Ni 8.0/10.5, N<=0.11) je ocel s austenitickou strukturou (hlavní legující složky Cr, Ni). Ocel si zachovává odolnost proti korozi v prostředích voda bez vyššího obsahu chloru, soli a kyselin, ovzduší bez významnějších koncentrací chloridů, solí nebo kyselin a odolává obecně běžným povětrnostním vlivům ve vnitrozemí. Používá se v potravinářském, zemědělském a částečně farmaceutickém a chemickém průmyslu. Svařitelnost je zaručena. Odolnost proti korozi lze zvýšit leštěním. Použití do provozní teploty od +350 do -269°C. Obrobitelnost je ztížena. Používá se v průmyslu potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém, částečně v průmyslu chemickém. Dále v architektuře, výrobě vozidel, předměty pro domácnost, sanitární zařízení apod.
  • CHROM NIKLOVÁ austenitická nestabilizovaná molybdenová nízkouhlíkatá nerezavějící ocel nově značená dle ČSN 10088-1 1.4404  X2CrNiMo 17-12-2 (AISI 316L) – staré označení ČSN 17 349, AKV Extra 2 – je austenitická, kyselinovzdorná chromniklmolybdenová ocel s obsahem uhlíku do 0,03%. Dobře odolná proti korozi se sklonem k důlkové korozi. Vyznačuje se velmi dobrou leštitelností a tvárností. Používá se v oblasti stavby bazénů z důvodu vysokého chemického namáhání při přítomnosti chloridů.
  • CHROM NIKLOVÁ austenitická stabilizovaná molybdenová nerezavějící ocel nově značená dle ČSN EN 10088-1 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (AISI 316Ti) – staré označení, ČSN 17 348, AKV Extra – je austenitická, kyselinovzdorná chromniklmolybdenová ocel, která je stabilizovaná přísadou titanu. Nelze vyleštit do vysokého lesku. Ocel se používá zejména v oblasti stavby chemických přístrojů.
  • CHROMOVÁ feritická výše legovaná nestabilizovaná nerezavějící ocel nově značená dle ČSN EN 10088-1 1.4016 X6Cr 17 (AISI 430) – staré označení ČSN 17 040, AK 1-S – je feritická, 17%-tní chromová ocel s dobrou odolností proti korozi. Velmi dobrá leštitelnost, hlubokotažnost a ohýbatelnost. Materiál je svařitelný, avšak v oblasti svaru se objevuje zkřehnutí a snížení odolnosti proti korozi. Ocel je magnetická.
  • Austenitické ocel ČSN EN 10088-1 1.4373 X12CrMnNiN18-9-5 (AISI 202).

 

Ing. Lubor Semrád – jednatel
www.strand.cz