articles-112-1Dílny montážní, strojní a zámečnické výroby společnosti STRAND se necházejí v citlivě rekonstruovaných provozních budovách železnorudného dolu Chrustenice (1861-1965), který patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu – oblasti západně od Prahy. Měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 metrů pod hladinu moře. Za sto let usilovné práce se z něho vytěžilo bezmála 8 milionů tun rudy. Toto období si firma STRAND připomíná formou podpory historické důlní expozice Chrustenická šachta, kterou v roce 1996 pomáhala zpřístupnit široké veřejnosti.
Tradice zámečnické výroby v Chrustenicích sahá do roku 1907, kdy byla zahájena výstavba provozních budov železnorudného dolu. Součástí areálu byla od počátku i údržbářská zámečnická dílna.
Po uzavření dolu v roce 1965 byl v opuštěném průmyslovém areálu vybudován mechanizační závod, který se jako součást podniku Xaverov zabýval výrobou technologií pro zamědělství a potravinářský průmysl. Od roku 1966 se tak v Chrustenicích začala rozvíjet mimo jiné i výroba dopravníků z nerez oceli.
Od roku 1966 do roku 1994 opakovaně měnil mechanizační závod právní subjektivitu a hledal trvalou výrobní náplň. V roce 1994 zakoupila společnost STRAND historické budovy a stávající technologie pro strojírenskou výrobu. Společnost STRAND nabídla uplatnění i nejlepším pracovníkům původního mechnizačního závodu, mezi nimiž bylo i několik bývalých horníků. Společnost STRAND tak navázala na tradici strojírenské výroby v Chrustenicích, kterou můžeme datovat od roku 1907 a na tradici výroby z nerez oceli a výroby dopravníků, kterou můžeme datovat od roku 1966.
Od roku 1994 se společnost STRAND specializuje na zakázkové zpracování nerez oceli a rozvíjí své obchodní aktivity v oblasti dopravníků a dopravníkových systémů. Strategickým rozhodnutím, které od roku 1996 zásadním způsobem stabilizuje firmu, je rozvoj nové obchodní divize architektury, která v současné době dosahuje stejného obratu jako tradiční divize výroby dopravníků.
Poznámka: správce dolu zveřejnil video složené z historických fotografií železnorudného dolu Chrustenice na adrese http://youtu.be/jUIcS9dFme8 a video z prohlídky historické důlní expozice Chrustenická šachta na adrese http://youtu.be/xYtIo5f-vP0
více ve fotogalerii »