Technický týdeník číslo 21 vydal pro Mezinárodní strojírenský veletrh Brno dne 8.–21.10.2013 článek: Sdílení znalostí dodavatele a zákazníků pomocí 3D modelu šetří čas a peníze při realizaci dopravníkových systémů
Když se firma rozhoduje pro nákup dopravníkového systému ke zvýšení efektivity své výroby, musí si ujasnit celou řadu aspektů, které má celý systém následně splňovat. Každý provoz má svá specifika. Dodavatel naopak získal řadu zkušeností z jiných provozů. Je proto nutná neustálá a kvalitní komunikace nejen v počátku spolupráce, ale i v jejím průběhu. Jedině tak se dá vyhnout celé řadě problémů, jež mohou nastat, pokud se realizátor nemůže dohodnout s budoucím uživatelem na tom, jak má systém pracovat. Pochopení z obou stran tak může pomoci všem, kteří se na realizaci podílejí.
articles-120-1Koncový uživatel dopravníků nemusí mít technické znalosti a nemusí se vyznat v technické dokumentaci. Práce s běžnou 2D projektovou a výrobní dokumentací proto vede k problémům způsobeným vzájemným nepochopením. Ze strany zákazníka je očekávání jiné než u dodavatele. Ve fázi přípravy zakázek to vede k obtížnému výběru správné varianty řešení a ve fázi realizace pak k vícepracím způsobeným dodatečnými požadavky zákazníků.
Pro podporu lepší komunikace využívá společnost Strand nejmodernější programové vybavení pro analýzu toku materiálu, vytváření 3D modelů, vizualizaci a sdílení dat. Zákazník vidí dopravníkový systém ve virtuálním prostoru co nejvěrněji podobném reálnému prostředí. Může porovnat současný a budoucí stav, má možnost se „projít“ modelem a pomocí virtuální osoby řešit i ergonomické parametry (dostupnost, průchody, dosažitelnost apod.).
Koncept dopravníkového sytému je totiž postaven na několika základních parametrech – do jakého prostoru bude linka umístěna, kde jsou vstupy a výstupy, co chceme dopravníky převážet a jaký má být průtok v jednotlivých místech. Dopravníkový systém musí splnit požadavky zejména na technickou funkčnost, spolehlivost provozu, bezpečnost a údržbu.
Pro vyšší kvalitu, nižší náklady a úsporu času musí dodavatelé dopravníkového systému navíc uplatňovat proces Paralelní realizace, tj. proces, kdy za použití projektového řízení zahájí jednotlivé útvary (obchod, konstrukce, nákup, finance, výroba, montáž a expedice) realizaci jednotlivých fází tvorby dopravníkového systému ještě před úplným dokončením fází předchozích. Tento proces musí integrovat zdroje (lidské, materiálové a finanční), znalosti a procesy nejen dodavatele dopravníků, ale i ostatních strojů, stavebních prací a uživatelů celého systému. Výsledkem je pak výrobní proces, který „dětskými nemocemi“ netrpí vůbec, nebo jen minimálně. Výběr kvalitní realizace a správného dodavatele se pak v budoucnu mnohokrát vrátí v úspoře času a peněz.

Ing. Lubor Semrád, jednatel, STRAND s.r.o. www.strand.cz

 


O společnosti STRAND:

Hlavním oborem podnikání společnosti STRAN D je zakázkové zpracování nerez oceli. Navazuje na tradici zámečnické výroby v Chrustenicích od roku 1907 a výroby technologií pro potravinářský průmysl od roku 1966. Společnost definuje tři základní obchodní jednotky. Obchodní jednotka DOPRAVNÍK Y se zabývá komplexním řešením dopravních a manipulačních problémů při mezioperační a expediční přepravě především v provozech s vysokými hygienickými nároky. Obchodní jednotka ARCHITEKTURA realizuje atypické objekty z nerez oceli v oblasti stavebnictví od zábradlí a schodišť do rodinných domů až po rozsáhlé projekty typu stanice metra na pražském Střížkově. Obchodní jednotka ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ pak řeší ostatní zakázky v oblasti zpracování nerez oceli.

více ve fotogalerii »