Destickovy dopravnik 15

 

Řetězové dopravníky jsou určeny zejména k vodorovné dopravě (přesunu) kusových výrobků. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek.

Tažným a současně nosným prvkem je nekonečný pás v podobě řetězu, destičkového řetězu, válečkového řetězu s unášeči, řetězem s hrably a podobně. Řetězy dopravníku jsou mezi napínacím a hnaným řetězovým kolem podepřeny buď pevným vedením (kluzné uložení), nebo soustavou podpěrných kladek (valivé uložení), jejichž hřídele jsou uloženy v rámu dopravníku. Při použití kladkových řetězů jsou tyto podepřeny vodícími kolejnicemi, po nichž se kladky odvalují.

 

 

Přednosti řetězových dopravníků jsou:

  • vysoká životností a minimálními náklady na servis a údržbu
  • vysoká únosnost
  • možnost přepravovat velmi široké nebo velmi dlouhé materiály
  • díky mezeře mezi jednotlivými větvemi možnost přepravovat i materiály zasahující pod úroveň horní větve dopravníku
  • možnost provádění speciálních technologických či výrobních operací přímo na dopravníku (např. ofukování, odmašťování, odkap oleje do vany pod dopravníkem atd.)
  • volitelný počet větví dle charakteru dopravovaného materiálu
  • možnost výměny jednotlivých článků řetězu namísto výměny celého řetězu

Řetězové dopravníky na palety jsou určeny výhradně k přepravě kusových výrobků větších rozměrů a vyšších hmotností (palety, přepravní boxy apod.). Vyznačují se pevnou konstrukcí. Palety či technologické podložky s dopravovaným břemenem mohou ležet přímo na řetězech nebo na příčkách pevně spojených s unašeči řetězu. V kombinaci s válečkovými moduly pracují řetězové úseky jako válečkovo-řetězové střídače (překladače).

Dopravník s destičkovým řetězem (článkový dopravník) z plastu nebo nerezu se hodí pro přepravu úzkých předmětů, PET lahví, AL plechovek, plastových nádob, skla a drobných pevných obalů. Řetěz je tvořen destičkami, které tvoří téměř hladký povrch.

Zvláštním typem řetězových dopravníků jsou hrnoucí dopravníky (redlery) a korečkové dopravníky.

STRAND standardně nabízí dopravníky s unášecími příčkami. Materiál je dopravován po dně ocelového koryta. Vratná větev ocelových hrabel může být vedena buď horní částí dopravníku nebo spodní části dopravníku. Výhodou vratné větve přes horní část dopravníku je, že v případě uchycení části dopravovaného materiálu na unášecích příčkách (hrablech), padá tento zpět do koryta.

Dopravník může být vyroben z černé oceli se zvolenou povrchovou úpravou (syntetický nátěr, pozinkování apod.) nebo z nerez oceli (pro potravinářství, chemické provozy apod.).

Poznámka:

STRAND neřadí modulární dopravníky mezi řetězové dopravníky, ale považuje je za zvláštní typ pásových dopravníků.

 

www.strand.cz