articles-115-1Společnost Strand využívá řešení pro správu dokumentace Vault k řízení znalostí
Jako malá společnost musíme maximálně využívat světová standardní řešení tak, aby nedocházelo k vytváření nepředvídatelných bariér při komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery.


Rozhodnutí pro Vault Manufacturing bylo podle Lubora Semráda poměrně jednoduché: „S ohledem na využití modelových dat vytvořených v systémech Autodesk se Vault Manufacturing jevil jako naprosto přirozená volba.

Funkcionalita systému přesahuje naše stávající potřeby a umožňuje další rozvoj i do budoucnosti. Navíc díky použití funkčních číselníků a adresářové struktury z minulosti byl přechod snadný a přirozený.

Řešení: pohodlí a výhody

Implementace Vault Manufacturing přinesla výhody zejména v oblasti efektivity práce. V systému byla ke každému typovému výrobku vytvořena složka s popisem konkrétního výrobku a všech jeho existujících variant ve formátu MS Word (popis pro použití typového výrobku jiným konstruktérem), seznam proměnných ve formátu MS Excel (údaje z objednávky, např. výška, šířka, varianta, které řídí automatickou modifikaci typového řešení), skeleton typového výrobku (neměnná část modelu platná i v případě rozsáhlých úprav na žádost klienta), 3D model a 2D výkresy v Inventoru. Každá zakázka začíná kopírováním typových výrobků („excelovská” tabulka, skeleton, 3D model a 2D výkresy) s následným přizpůsobením podle požadavků klienta.
Každá ukončená akce je podkladem pro doplnění a úpravy typového výrobku (což je nikdy nekončící proces). Toto řešení přináší pro uživatele značné výhody. Jednak je to přehlednost a přístupnost všech dat týkajících se produktů, jednak to výrazně zvyšuje efektivitu práce, neboť vedení společnosti se může soustředit na rozvoj této báze znalostí uložených v systému Vault (typové výrobky), přičemž všechny jednotlivé akce jsou zcela v kompetenci konstruktéra.

Výsledek? Spokojenost a efektivita

S implementovaným řešením panuje ve společnosti Strand spokojenost, a to zejména pro snadnou adaptaci, intuitivní ovládání a standardizaci výroby, která je tolik důležitá pro zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti. To ostatně potvrzuje i ředitel Lubor Semrád, který zdůrazňuje, že v blízké budoucnosti společnost Strand uvažuje o přechodu na ERP systém některého ze světových standardů s možností přímé integrace. „Domníváme se, že jako malá společnost musíme využívat maximálně světová standardní řešení tak, aby nedocházelo k vytváření nepředvídatelných bariér při komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery.“

Implementace Vault Manufacturing umožnila společnosti Strand podstatně efektivnější využití jejího know-how, což se projevilo i na úspěšných zakázkách: Strand například v nedávné době realizoval náročné konstrukce pro SDK obklady navržené ateliérem věhlasné architektky Evy Jiřičné nebo dekorativní opláštění lávek stanice metra Střížkov, navržené ateliérem architekta Kotase.
V současné době investujeme přibližně 50.000,-Kč ročně do vzdělání každého konstruktéra. Bylo by zcela nepřípustné, pokud by v případě odchodu konstruktéra byly takové prostředky ztraceny. Vault Manufacturing nám umožňuje tyto znalosti efektivně spravovat a využívat.“

Ing.Lubor Semrád – jednatel společnosti