Gastrodopravnik

Pásové dopravníky jsou nejpoužívanější typ dopravníku. Slouží pro dopravu sypkých a polotekutých hmot  nebo pro přepravu kusových materiálů v různých průmyslových odvětvích.

Pásový dopravník je dopravník, jehož unášecím a tažným prvkem je nekonečný dopravní pás obíhající mezi hnacím a vratným bubnem (nebo mezi dvěma vratnými bubny a spodní poháněcí smyčkou) doplněný dalšími konstrukčními prvky potřebnými pro provoz dopravníku. Výhodou oproti jiným dopravním zařízením je plynulá doprava s vysokým dopravním výkonem.

Norma ČSN 26 0001 dělí pásové dopravníky podle provedení nosné konstrukce na:
a) stabilní, nosná ocelová konstrukce je pevně spojena se základem
b) pojízdné a přenosné pro malá dopravní množství a malé délky
c) přestavitelné, charakterizované velkou dopravní rychlostí a velkou dopravní délkou, užití převážně v povrchových dolech

Podle délky lze pásové dopravníky rozdělit na krátké (do 20 m) či dlouhé (až 5 km). Pásové dopravníky lze dále rozdělit s ohledem na jejich sklon, který významně ovlivňuje jejich konstrukční řešení, na vodorovné (+-3°) a šikmé.

Základními konstrukčními prvky pásového dopravníku jsou dle ČSN 26 0360:
1. poháněcí stanice,
2. vratná stanice,
3. napínací stanice,
4. nosné válečky,
5. dopravní pás,
6. doplňující a ochranné zařízení.

Kromě přímých pásových dopravníků jsou vyráběny i pásové oblouky a pásové spirály. Moderním řešením pohonu pásových dopravníků je pohon prostřednictvím bubnového motoru (elektroválce). Pohon bubnovým motorem přináší prostorově úsporné řešení, zjednodušení konstrukce dopravníku a minimální náročnost na údržbu.

Pásové dopravníky se dle normy ČSN 26 0001 dělí podle tažného elementu (dopravního pásu):
a) dopravníky s gumovým pásem nebo pásem z PVC
b) dopravníky s ocelovým pásem
c) dopravníky s celogumovým pásem
d) dopravníky s pásem z drátěného pletiva

STRAND definuje tažný element pásového dopravníku pro účely konstrukce:

  • vícevrstvý pás
  • textilní pás
  • celogumový pás
  • ocelový pás
  • pás z drátěného pletiva
  • plastový modulární pás
  • destičkový pás
  • kruhové řemeny

I když pás může být z různých materiálů, k nejvíce používaným patří vícevrstvý pás s vrchní vrstvou z PVC, PU, pryže nebo silikonu s textilní vložkou, kterou obvykle tvoří bavlna, umělé hedvábí, polyamid polyesteru nebo v kombinaci polyester x polyamid. Extrémně namáhané pásy pak mají kombinovanou výztuž polyamidu s ocelovými lanky.

Pás je obvykle po celé délce podpírán kluzným vedením nebo podpěrnými válečky. Funkcí válečků je vést pás s materiálem mezi bubny. Válečky mohou být vyrobeny z trubek uložených na ložisku, které se otáčí na hřídeli. Důležité je správné napnutí pásů (kurtů). Napínání pásu lze řešit např. šroubem či závažím na hlavním bubnu nebo spodním válečkem pásu. Pro středění pásu se nejčastěji používají tzv. samostavitelné stolice – svislý strážný váleček spojený otočně s táhly dá impuls k vychýlení celé válečkové stolice o potřebný úhel.

Proti nežádoucímu znečištění se u pásů i válců používají různé typy stěračů (čelní, segmentový, pákový, šípový stěrač).

Jako zvláštní pásový dopravník lze zkonstruovat i dopravník v korečkovém provedení, kde tekutý či kašovitý obsah do výšky po šikmé dráze zdvihají korečkové kapsy upevněné buďto přímo na pohyblivém pásu pás (PVC, pryžový, pletivový).

V potravinářském a chemickém průmyslu jsou pro přepravu balené i nebalené potraviny často používány pásové dopravníky s hladkými, modulárními nebo destičkovými pásy. Konstrukčním materiálem rámu dopravníku je nerez ocel. Použití ušlechtilých ocelí zaručuje vysokou odolnost vůči agresivnímu prostředí, možnost snadné sanitace a dlouhodobou životnost. Pohony mají standardně stupeň krytí IP55.

 

www.strand.cz