pásový dopravník (belt conveyor)
oblouk pásového dopravníku (curve belt conveyor)
dopravník s modulárním pásem (modular belt conveyor )
dopravník s drátěným pásem (wire belt conveyor)
gravitační válečková trať přímá (gravity roller conveyor)
oblouk válečkové trati gravitační (curve gravity roller conveyor)
gravitační válečková trať nůžková (flexible gravity roller conveyor)
gravitační kladičková trať přímá (gravity wheel conveyor)
oblouk kladičkové trati gravitační (curve gravity wheel conveyor)
gravitační kladičková trať nůžková (flexible gravity wheel conveyor)
válečková trať poháněná řetězem přímá (power roller conveyor chain drive )
válečková trať poháněná řemenem přímá (power roller conveyor V-belt drive)
oblouk válečkové trati poháněné řetězem (curve power roller conveyor chain drive)
oblouk válečkové trati poháněné řemenem (curve power roller conveyor V-belt drive)
válečková trať poháhěná nůžková (flexible power roller conveyor)
vibrační dopravník (oscillating conveyor)
pásový elevátor lomený Z (elevator conveyor belt Z)
pásový elevátor lomený L (elevator conveyor belt L)
dopravník na palety řetězový (pallet conveyor chain)
řetězový dopravník (chain conveyor)
dopravník válečkový na palety (roller conveyors for pallets)
dopravník spirálový (spiral conveyor)
šnekový dopravník (screw conveyor)
redler (redler conveyor)
dopravník s destičkovým řetězem (plate conveyor)
skluz (chute )
skluz (chute helical)
kuličkový stůl (ball roller table)
kuličkový dopravník (ball roller conveyor )
otočný stůl (rotating circular table )
stohovač (stacking of crates)
destohovač (destacking of crates)
destohovač (destacking of crates )
destohovač (destacking of crates )
dopravník s kruhovými řemeny (conveyor with round belt)
výrobní linka (production line)
montážní linka (assembly line)
dubnový elektropohon DL 135 (motor drum DL 135)
bubnový elektropohon DL 112 (motor drum DL 112)
bubnový elektropohon DL 84 (motor drum DL 84)
zvedací mechanismus (power-lift gear)
pec (furnace)
plnící stroj – plnička (filling machine)
balící stroj – balička (packaging machines)

 

Základní parametry dopravníku (Conveyor specification):
dodací podmínky (delivery terms)
platební podmínky (payment terms)
záruční podmínky (warranty term)
dodací termín (delivery time)
montáž (installation)
údržba (maintenance)
dopravované množství – hmotnostní (quantity transported – weight Qm [kg/h] )
dopravované množství – objemové (quantity transported – volume Qv [m3/h] )
dopravní vzdálenost – délka (transportation distance – length L [m] )
dopravní vzdálenost – výška (transportation distance – height H [m] )
příkon (energy input to the driving unit P [kW] )
materiál kusový (piece material)
materiál sypký (bulk material)
akumulace materiálu (collection/accumulation of material)
reverzní dopravník (reversible conveyor)
doprava ve vodorovném, šikmém nebo svislém směru (transportation in horizontal, sloping, or vertical direction)
pracovní teplota (working temperature)
dopravní výška na vstupu/výstupu (transport height on the input/output)
dopravní rychlost (conveyor speed)

 

Části dopravníků, motory a díly (Conveyor parts, motors & components):
dopravní pás pryžový, PVC, textilní, ocelový a pod. (travelling belt made from rubber, PVC, textile, steel, etc.)
řetěz (chain)
násypka (feed chute)
výsypka (discharge chute)
hnací buben -zpravidla na konci dopravníku (driving pulley – usually located at the end of the conveyor)
napínací buben (take-up pulley)
vodící buben (guiding pulley)
podpěrné válečky (carrying rollers)
poháněcí stanice (driving unit)
napínací zařízení (take-up device)
zásobník (hopper)
elektromotor (electric motor)
frekvenční měnič (frequency converter/changer)
tlačítko nouzového zastavení (emergency stop switch)
trubkové stojany s plastovou trojnožkou (tubular legs with plastic tripod)
kuličková ložiska (ball bearings)
naklápěcí kuličková ložiska (self-aligning ball bearings)
axiální kuličková ložiska (axial ball bearings ball bearings)

 

Pneumatický obvod (Pneumatic circuit)
pneumatické přístroje (pneumatic devices)
pneu/pneumotor (pneumatic motor)
tlakový vzduch (compressed air)
tlaková hadice (compression hose)
tlak vzduchu (atmospheric pressure)
rozvaděč vzduchu (air distributor)
tlak vzduchu (air pressure)
rozbočovač vzduchu (air splitter)
přívod vzduchu (air supply)
obousměrný škrticí ventil (bidirectional choke valve)
polohovat (position)
tlaková nádoba (pressure container)
tlakové potrubí (pressure pipe)
regulátor tlaku (pressure regulator)
tlakový spínač (pressure switch)
tlaková jednotka (pressure unit)
propojit (interconnect)
propojovací hadice (interconnecting hose)
jednocestný škrticí ventil (one-way flow control valve)
jednosměrný škrtící regulační ventil (one-way flow regulating valve)
trojcestný ventil (three-way valve)
ventil (valve piece)
časovací ventil (time valve)
rozvaděče (valves)
pojistný ventil (safety valve)
pojistný ventil (safety valve)

 

Šroubový spoj (Bolted joint)
šroub (bolt)
šroub se zapuštěnou hlavou (countersunk head bolt)
šroub s válcovou hlavou (cylindrical head bolt)
šroub s šestihrannou hlavou (machine bolt)
šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem (inbus bolt)
šroub se zápustnou hlavou a křížovou drážkou (sink bolt)
podložka (washer)
pérová podložka (spring washer)
podložka plochá (plain washer)
podložka pružná -pérová (spring washer)
podložka vějířová (serrated washe)
imbusový šroub (hexagon bolt)
matice (nut)
matice šestihranná (hex nut)
šestihranná matice samojistná (self-locking hex nut)
matice s plastovým kroužkem (plastic ring nut)
hřebík (nail)
vrut (screw)
hmoždinka (wall plug/plastic anchor)
lepící páska (duct tape)

 

3D tisk (3D printing)
počítač (computer)
ovládaný, poháněný (actuated)
analogové posuvné měřítko (analogue calliper)
osa (axis)
základní prvky (basic elements)
závitové očko (button die)
unašeč (carrier)
plášť (casing)
těžiště (centre of gravity)
komponenta (component)
ovládací panel (control panel)
ovládání (controlling)
chlazení (cooling)
třískové obrábění (cutting operation)
průměr (diameter)
průměr součásti (diameter of component)
digitální posuvné měřítko (digital calliper)
výkres (drawing)
pohánět (drive)
bubnový zásobník (drum magazine)
elektrický pohon (electric drive)
elektrický obvod (electrical circuit)
elektromagnetická indukce (electromagnetic induction)
elektropneumatika (electropneumatics)
výměna nástrojů (exchange of the tools)
funkční prototyp (function prototype)
zreferovat (give a report on)
ruční ovládání (hand control)
zkontrolovat (check)
kontrola (checking)
vnitřní rozměry (internal dimensions)
vnitřní závit (internal thread)
laserový dálkoměr (laser length gauge)
soustruh (lathe)
délka součásti (length of component)
obrábění (machining)
hlavní vypínač (main switch)
mechanismus (mechanism)
frézovat (mill)
frézování (milling)
frézovací nástroje (milling tools)
kolmost (perpendicularity)
vyleštit (polish)

 

programování (programming)
ochranný štít (protective shield)
stisknutí tlačítka (push of a button)
tlačítko (push-button )
tlačítkové spínače (pushbutton switches)
údaj na stupnici (reading on the scale)
relé (relay)
otáčky (revolution/revs)
natočení (rotating)
otáčky (running speed)
stupnice (scale)
bezpečnostní prvky (security features)
polotovar (semi-finished work)
polotovar (semiproduct)
kyvný pohon (semi-rotary drive)
hřídel (shaft)
simulace (simulation)
rozbočovač (splitter)
čtyřhran (square head)
šablona (template)
zkušební zařízení (testing equipment)
utáhnout (tighten)
soustružit (turn)
jednosměrný škrticí ventil (undirected choke valve)
posuvné měřítko (universal vernier)
pracovní oděvy (work -clothes)
pracovní rukavice (working gloves)

 

Nářadí pro montáž (TOOLS FOR THE MONTAGE)
úhlová bruska (ANGLE GRINDER)
řezný kotouč (CUTTING WHEEL)
lamelový kotouč (SHEET ABRASIVE MOP)
Elektrická vrtačka (ELECTRIC DRILL + SET OF BORERS)
sada vrtáků (SET OF BORERS)
kladivo (HAMMER)
pilník plochý/kulatý (BLUNT/ROUND FILE)
sada Imbus klíčů (SET OF ALLEN KEYS)
stranový – očkový klíč (ENGINEER´S WRENCH)
důlčík (CENTRE PUNCH)
posuvné měřítko (CALLIPER)
svinovací metr (TAPE MEASURE)
úhelník (SQUARE)
kleště (PLIERS)
ochranné brýle (GOGGLES)
rýsovací jehla (SCRIBER)
vodováha (SPIRIT LEVEL)
nástrčkový klíč Gola sada ¼ (SOCKET WRENCH SET 1/4)
vrtačka s příklepem (IMPACT DRILL + BORER)
vrták do betonu (DRILL FOR CONCRETE)
smetáček + lopatka (BRUSH AND DUSTPAN)
odlamovací nůž (SNAP-OF KNIFE)
Ostatní nářadí pro montáž (Other tools for montage)
štípačky (pincers)
šroubovák (screwdriver)
klíč, hasák (wrench)
svěrák (vise)
svorka (clamp)