Bubnové elektropohony DANROL jsou určeny pouze pro použití jako pohonné jednotky pásových dopravníků, pro montáž ve vodorovné poloze. Provedení plášťů bubnových elektropohonů z nerezavějícího materiálu, hliníkových slitin nebo antikorozní oceli, umožňuje jejich použití v potravinářském průmyslu.

Plášť bubnového elektropohonu tvoří buben s čely, jejichž osou prochází utěsněné koncovky statorového hřídele. Koncovky jsou odlitky ze slitiny lehkých kovů a jsou na koncích opatřeny plochami pro upevnění motoru do konstrukce stroje. Uvnitř bubnu je umístěn vlastní elektromotor s planetovou převodovou skříní.

Výkon elektromotoru je přenášen přes převodovou skříň na buben, který se při upevněném statorovém hřídeli a chodu elektromotoru otáčí.

Elektromotory jsou asynchronní motory s kotvou nakrátko a jsou dodávány jako jednofázové pro napájecí napětí 1 x 220 – 240 V s trvale připojeným kondenzátorem ( hodnota kondenzátoru je uvedena na štítku motoru ) nebo jako třífázové pro napájecí napětí 3 x 220 – 240 V a 3 x 380 – 415 V, 50 nebo 60 Hz.

Elektromotory pro napájecí napětí 3 x 220 – 240 V jsou standardně dodávány se statorovým vinutím spojeným do trojúhelníku a elektromotory pro napájecí napětí 3 x 380 – 415 V jsou standardně dodávány se statorovým vinutím spojeným do hvězdy s izolační třídou F podle IEC 34 (ekv. ČSN IEC 34). Všechny třífázové motory mají vestavěné tepelné relé pro ochranu elektromotoru proti tepelnému přetížení. Chlazení elektromotoru je povrchové, bez nuceného proudění vzduchu, teplota je vyzařována do okolí prostřednictvím pláště bubnového elektropohonu.

Bubnové elektromotory jsou vyráběny ve třech základních velikostech 84, 113 a 135, lišících se průměrem bubnu.

Maximální délka standardně vyráběných bubnových elektromotorů je 900 mm.

Plášť bubnových elektromotorů je u všech třech typů standardně zhotoven ze slitiny lehkých kovů v utěsněném provedení se stupněm krytí IP 66. Na zvláštní přání odběratele mohu být pláště bubnových elektromotorů provedeny s elektrolytickou povrchovou úpravou nebo mohou být zhotoveny z nerezavějící oceli.

Vestavěné planetové převodové skříně jsou vyráběny jako dvou, tří nebo čtyřstupňové se stálou olejovou náplní (SAE 68). Konstrukce převodové skříně zaručuje velmi nízkou hlučnost způsobenou provozem bubnového elektromotoru.

Bubnové elektromotory jsou opatřeny pevně připojeným přívodním vodičem H05VV-F 5 x 1,5 mm2, o délce 1,25 m, vystupujícím pomocí těsnící průchodky středem koncovky statorového hřídele.

Vývod přívodního vodiče může být proveden jako přímý, s kolenem nebo pravoúhlý.

Na zvláštní přání odběratele mohou být dodány:

 • bubnové elektromotory s upraveným povrchem bubnu pro zvýšení tření
 • bubnové elektromotory s pláštěm s elektrolytickou povrchovou úpravou
 • bubnové elektromotory s pláštěm zhotoveným z nerezavějící oceli
 • bubnové elektromotory o délce do 1100 mm
 • pryžové připevňovací bloky pro konce hřídele motorů
 • kondenzátor pro jednofázové motory

Bubnové elektropohony se připevňují do připravené konstrukce stroje pomocí plochých konců koncovek statorového hřídele, vystupujících ve středu obou čel bubnu. Plochy konstrukce stroje, určené pro připevnění konců statorového hřídele, musí být o 0,3 až 0,5 mm širší než jsou plochy koncovek bubnového elektromotoru.

Dostatečnou pozornost je nutné věnovat napnutí pásu dopravníku, aby při zatížení dopravníku dopravovaným materiálem nedocházelo k prokluzu pásu a tím k zahřívání bubnu elektropohonu a naopak, aby nebyl pás napnut příliš, protože by byla zbytečně namáhána ložiska bubnového elektromotoru.

Bubnové elektropohony jsou podle provedení určeny pro napájení z jednofázové elektrické sítě 230 / 400 V, 50 Hz. Přívodní vedení k elektropohonu musí být provedeno s ohledem na prostředí, do kterého je stroj určen, musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51, musí být opatřeno hlavním vypínačem, uzamykatelným ve vypnuté poloze a musí být samostatně jištěno proti zkratu jistícím prvkem s jmenovitou hodnotou stanovenou podle ČSN 33 2000-5-523 a jistícím prvkem proti přetížení, nastaveným podle jmenovitého proudu elektromotoru bubnového elektropohonu. Elektrické zařízení jako celek musí odpovídat požadavkům elektrotechnických předpisů ČSN, které se na dané zařízení vztahují, zejména ČSN 33 2000-1, ČSN EN 60204-1 a předpisům souvisejícím.

Na konstrukci stroje musí být připraveny vhodné prvky pro připevnění a spojení přívodního vedení a je nutné brát v úvahu, že bubnový elektropohon je opatřen přívodním vodičem H05VV-F 5 x 1,5 mm2, o délce 1,25 m, vystupujícím pomocí těsnící průchodky středem koncovky statorového hřídele. U jednofázových bubnových elektropohonů je navíc nutné připravit prostor, s odpovídajícím krytím, pro umístění kondenzátoru pomocné fáze elektromotoru.

Připojovací schéma jednotlivých, barevně rozlišených žil přívodního vodiče je součástí dodávky každého bubnového elektropohonu.

Třífázové elektromotory mají vestavěno tepelné relé, chránící motor proti tepelnému přetížení, které se po vychladnutí motoru automaticky vrací do zapnuté polohy. U třífázových motorů je nutné, provedením řídících obvodů zajistit, aby po předchozím vypnutí elektromotoru tímto relé, nedošlo po vychladnutí motoru k samovolnému spuštění elektromotoru a tím i celého stroje!

Bubnové elektropohony nevyžadují, díky své konstrukci, po celou dobu své životnosti prakticky žádnou údržbu.

Povrch bubnového elektropohonu je nutné pravidelně čistit od usazeného prachu a nečistot, tak aby nebyla snížena schopnost povrchového chlazení elektromotoru.

Údaje pro objednávku:

 • typ bubnového elektropohonu
 • délka bubnu
 • jmenovité napětí
 • obvodová rychlost
 • provedení pláště
 • provedení vývodu přívodního vodiče
 • počet kusů
 • případně další specifické požadavky podle přání odběratele