Guma

Pryž (nesprávně nazývaná guma) je více či méně pružný a tažný materiál, který se v nejrůznějších konstrukcích převážně používá jako těsnicí prvek a dále jako prvek tlumící vibrace a nárazy.   Obvyklými těsnicími prvky jsou O-kroužky, manžety do hydraulických a pneumatických válců, hřídelové těsnicí kroužky nazývané gufero, plochá těsnění mezi potrubní příruby nebo do vodovodních…

Celý článek

Skleněná schodiště

  Skleněné schody, podesty a mezipodesty se musí navrhovat nejen na normová statická dlouhodobá zatížení, ale i na dynamický náraz běžícího člověka a pád tvrdého ostrého předmětu. V ČR nemáme zatím normy, které by skleněné schody popisovali a určovali, jak se k návrhům obecně chovat. Proto čerpáme ze zahraničních zdrojů a zkušeností Ing. Miroslava Sázovského publikovaných na…

Celý článek

gallery-104-21

  Tato norma platí pro navrhování ochranných zábradlí, která jsou trvalou součástí staveb, a to včetně zábradlí přemístitelných (dále jen „zábradlí“). Typy zasklení s funkcí zábradlí nebo zábradelní výplně Podle způsobu použití se zasklení chránící před pádem třídí do těchto skupin: A – čtyřstranně uložená zasklení (výplně), vybavená samonosným madlem; B – čtyřstranně uložená zasklení,…

Celý článek

Dopravníkový systém pro přepravu palet 011

Společnost STRAND nabízí systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků pro vodorovnou dopravu palet. Paletové dopravníky slouží pro přesun paletizovaného materiálu na rozsáhlých a stálých pracovištích, především u hromadné výroby ve výrobních linkách nebo paletizačních podnicích. Tyto těžké dopravníky s nosností do 1500kg jsou vyráběny na míru příslušného provozu při zachování minimální výšky dopravníku 150 mm. Dopravníky…

Celý článek

M

Válečkové tratě jsou zařízení určené k vodorovné, mírně stoupající nebo klesající přepravě kusových produktů přepravek, bloků, krabic nebo palet, které se pohybují po soustavě otočných válečků různého tvaru (válcový, kuželíkový, kotoučový, kladičkový nebo dle profilu dopravovaného předmětu). Otočné válečky jsou uloženy v rámu tratě (nosná konstrukce), který může být buď stabilní, přemístitelný nebo přestavitelný (výškové i délkové…

Celý článek

Destickovy dopravnik 15

  Řetězové dopravníky jsou určeny zejména k vodorovné dopravě (přesunu) kusových výrobků. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek. Tažným a současně nosným prvkem je nekonečný pás v podobě řetězu, destičkového řetězu, válečkového řetězu s unášeči, řetězem s hrably a podobně. Řetězy dopravníku jsou mezi napínacím a…

Celý článek

Gastrodopravnik

Pásové dopravníky jsou nejpoužívanější typ dopravníku. Slouží pro dopravu sypkých a polotekutých hmot  nebo pro přepravu kusových materiálů v různých průmyslových odvětvích. Pásový dopravník je dopravník, jehož unášecím a tažným prvkem je nekonečný dopravní pás obíhající mezi hnacím a vratným bubnem (nebo mezi dvěma vratnými bubny a spodní poháněcí smyčkou) doplněný dalšími konstrukčními prvky potřebnými…

Celý článek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Modulární dopravníky jsou určeny k vodorovné a šikmé přepravě lehkých a středně těžkých kusových výrobků především tam, kde je třeba zvýšená odolnost pásu vůči vyšším teplotám nebo vůči mechanickému poškození. Konstrukce dopravníků umožňuje řešit několik tvarových úseků linky – trajektorie (zatáčky, lomené úseky apod.) pomocí jednoho pohonu. Modulární dopravníky se vyznačují vysokou životností pásu (při poškození…

Celý článek

gallery-111-7

Mezi gravitační dopravníky řadí společnost STRAND dopravní a manipulační zařízení, kde se se dopravovaný materiál posouvá ručně nebo gravitací. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních systémů. Tato zařízení patří díky své jednoduchosti, spolehlivosti a nízké ceně mezi nejpoužívanější prostředky pro přepravu kusového materiálu. U těchto zařízení není potřeba žádné…

Celý článek

Elektro uvodni

Elektrická instalace dopravníků ve smyslu ČSN EN 60204-1 ed.2 záleží na požadovaném způsobu ovládání pohonné jednotky a prostředí, ve kterém jsou dopravníky provozovány. STRAND dodává dopravníky: – bez ovládání, – s motorovým spouštěčem, – s elektrickým rozvaděčem pro jeden dopravník, – s elektrickým rozvaděčem pro jeden a více dopravníků v lince, – s elektrickým rozvaděčem pro…

Celý článek

articles-114-1

Firma STRAND za použití nejmodernějších projekčních technologií vyrábí své produkty v bývalém dole Chrustenice Technický týdeník 14/2010 Jen málokterá společnost se může pochlubit tak unikátními prostory jako firma Strand. Její montážní, strojní a zámečnická výroba totiž sídlí v citlivě rekonstruovaných provozních budovách železnorudného dolu Chrustenice (v provozu byl v letech 1861 – 1965). Ten ve…

Celý článek

articles-116-1

Integrovaný vývoj produktů pomohl české firmě k úspěchu CAXMIX a Marketingové noviny, vydáno 21. 6. 2011 Principy integrovaného vývoje produktu společně s podporou řešení Autodesk Vault pomáhají společnosti Strand dodávat své výrobky rychleji, za nižší cenu a v lepší kvalitě. Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, podpořila druhé doplněné…

Celý článek

articles-112-1

Dílny montážní, strojní a zámečnické výroby společnosti STRAND se necházejí v citlivě rekonstruovaných provozních budovách železnorudného dolu Chrustenice (1861-1965), který patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu – oblasti západně od Prahy. Měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 metrů pod hladinu moře. Za sto let usilovné…

Celý článek

articles-119-1

…aneb proč spolupracovat s firmou STRAND, která datuje svojí tradici zámečnické a strojní výroby od roku 1907, proč STRAND nenetají jakékoli informace a proč je STRAND řízen dle zásad Integrovaný vývoj produktů. Doc. ing. Ludmila MLÁDKOVÁ, Ph.D.: Znalost má dvě složky (dimenze), explicitní a tacitní.

ušlechtilá korozivzdorná ocel

Standardně STRAND používá nerez ocel pro výrobky určené pro průmysl potravinářský, farmaceutický a kosmetický, částečně v průmyslu chemickém. Dále v architektuře, výrobě vozidel, předmětů pro domácnost, sanitární zařízení apod. Pokud není specifikováno jinak, STRAND používá nerez ocel ČSN 10088-1 1.4301 X5CrNi 18-10 (nerez AISI 304, dříve značená ČSN 17240). Dle přání zákazníka STRAND dodává výroky…

Celý článek

articles-103-1

Ušlechtilá nerezavějící ocel je z hlediska údržby a čištění velmi vhodným materiálem: V gastronomii, zdravotnictví a potravinářském průmyslu je využívána pro její hladký povrch bez pórů nevhodný pro bakterie a jiné mikroorganizmy, které se na něm nemohou zachytit a přežít. V stavebním a chemickém průmyslu je využívána z důvodu, že je odolná proti celé řadě…

Celý článek

articles-117-1

Existují tří základní výrobky z plochého stavebního skla: • float (název podle metody výroby) Běžná (klasická) plochá skla float dle ČSN EN 572 se po rozbití snadno tříští na střepy šavlovitých tvarů, jež mohou být příčinou zranění osob, popřípadě poškození vystavovaných předmětů. Z tohoto hlediska skla float pro mnohé účely naprosto nevyhovují. • vzorované sklo

articles-118-1

Požadavky na péči o skla jsou odlišné ve fázi stavebních prací, kdy je třeba sklo chránit před různými nečistotami, než v následné fázi běžné údržby, která má zajistit dlouhodobě atraktivní vzhled budovy a životnost skla.

articles-120-1

Technický týdeník číslo 21 vydal pro Mezinárodní strojírenský veletrh Brno dne 8.–21.10.2013 článek: Sdílení znalostí dodavatele a zákazníků pomocí 3D modelu šetří čas a peníze při realizaci dopravníkových systémů Když se firma rozhoduje pro nákup dopravníkového systému ke zvýšení efektivity své výroby, musí si ujasnit celou řadu aspektů, které má celý systém následně splňovat. Každý…

Celý článek

articles-105-1

Z pohledu norem, zákonů a jeho vyhlášek je třeba, aby schodiště: Splňovalo základní požadavky na vlastnosti staveb podle Směrnice Rady ES č.89/106/EHS, a to: • o požární bezpečnosti (vyhláška č. 23/2008), • o hygieně, • o ochraně zdraví, zdravých životních podmínkách a životním prostředí,

articles-115-1

Společnost Strand využívá řešení pro správu dokumentace Vault k řízení znalostí Jako malá společnost musíme maximálně využívat světová standardní řešení tak, aby nedocházelo k vytváření nepředvídatelných bariér při komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery. Rozhodnutí pro Vault Manufacturing bylo podle Lubora Semráda poměrně jednoduché: „S ohledem na využití modelových dat vytvořených v systémech Autodesk se…

Celý článek

articles-104-1

Definice pojmů: Montáž: jsou práce montážních pracovníků při uvedení do provozu, údržbě a opravě dopravníků a dopravníkových systémů, užitkových, stavebních a orientačních prvků a dalších výrobků dodaných společnosti Strand, společnost s ručením omezeným /dále jen STRAND/ v době záruky i po záruční době, které jsou realizovány na základě požadavku zákazníka mimo sídlo STRAND. Montáží nejsou…

Celý článek