schodiště visuté (floating staircase) vjezdová brána (automatic gate) práh dveří/prahová spojka (door sill) plotový díl (metal fence panels) mřížka/rošt (steel grid) bezpečnostní madlo (handrail) dveřní madlo (grab bar) sloupek (hanger) otevíravé dveře (hinged door) nároží (hip ridge) žebřík (ladder) bezpečnostní mříž (metal bar) kovová mřížka/rošt (metal grating) potrubní systém (pipe/pipeline) armatura (fitting) zábradlí (safety fence/handrail) rozeta (rosette) schodišťové rameno (stair flight) schodiště vřetenové točité/spirálové (spiral staircase)…

Celý článek

Válečková trať poháněná řemenem přímá 204

pásový dopravník (belt conveyor) oblouk pásového dopravníku (curve belt conveyor) dopravník s modulárním pásem (modular belt conveyor ) dopravník s drátěným pásem (wire belt conveyor) gravitační válečková trať přímá (gravity roller conveyor) oblouk válečkové trati gravitační (curve gravity roller conveyor) gravitační válečková trať nůžková (flexible gravity roller conveyor) gravitační kladičková trať přímá (gravity wheel conveyor)…

Celý článek

Při výrobě dopravníků STRAND typicky využívá pryž pro pogumování poháněcích a vratných válců pásových dopravníků, pogumování válečků u válečkových tratí, jako silentbloky u vibračních žlabů a podobně. V oblasti zakázkové výroby architektonických prvků STRAND  dodává například distanční tělesa z gumy pro kotevní prvky zábradlí se skleněnou výplní, skleněné střížky, prosklené vitríny, těsnění do poklopů v exteriéru, gumové dorazy pojezdových bran a podobně.…

Celý článek

  Skleněné schody, podesty a mezipodesty se musí navrhovat nejen na normová statická dlouhodobá zatížení, ale i na dynamický náraz běžícího člověka a pád tvrdého ostrého předmětu. V ČR nemáme zatím normy, které by skleněné schody popisovali a určovali, jak se k návrhům obecně chovat. Proto čerpáme ze zahraničních zdrojů a zkušeností Ing. Miroslava Sázovského publikovaných na…

Celý článek

  Tato norma platí pro navrhování ochranných zábradlí, která jsou trvalou součástí staveb, a to včetně zábradlí přemístitelných (dále jen „zábradlí“). Typy zasklení s funkcí zábradlí nebo zábradelní výplně Podle způsobu použití se zasklení chránící před pádem třídí do těchto skupin: A – čtyřstranně uložená zasklení (výplně), vybavená samonosným madlem; B – čtyřstranně uložená zasklení,…

Celý článek

Společnost STRAND nabízí systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků pro vodorovnou dopravu palet. Paletové dopravníky slouží pro přesun paletizovaného materiálu na rozsáhlých a stálých pracovištích, především u hromadné výroby ve výrobních linkách nebo paletizačních podnicích. Tyto těžké dopravníky s nosností do 1500kg jsou vyráběny na míru příslušného provozu při zachování minimální výšky dopravníku 150 mm. Dopravníky…

Celý článek

Válečkové tratě jsou zařízení určené k vodorovné, mírně stoupající nebo klesající přepravě kusových produktů přepravek, bloků, krabic nebo palet, které se pohybují po soustavě otočných válečků různého tvaru (válcový, kuželíkový, kotoučový, kladičkový nebo dle profilu dopravovaného předmětu). Otočné válečky jsou uloženy v rámu tratě (nosná konstrukce), který může být buď stabilní, přemístitelný nebo přestavitelný (výškové i délkové…

Celý článek

  Řetězové dopravníky jsou určeny zejména k vodorovné dopravě (přesunu) kusových výrobků. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek. Tažným a současně nosným prvkem je nekonečný pás v podobě řetězu, destičkového řetězu, válečkového řetězu s unášeči, řetězem s hrably a podobně. Řetězy dopravníku jsou mezi napínacím a…

Celý článek

Pásové dopravníky jsou nejpoužívanější typ dopravníku. Slouží pro dopravu sypkých a polotekutých hmot  nebo pro přepravu kusových materiálů v různých průmyslových odvětvích. Pásový dopravník je dopravník, jehož unášecím a tažným prvkem je nekonečný dopravní pás obíhající mezi hnacím a vratným bubnem (nebo mezi dvěma vratnými bubny a spodní poháněcí smyčkou) doplněný dalšími konstrukčními prvky potřebnými…

Celý článek

Modulární dopravníky jsou určeny k vodorovné a šikmé přepravě lehkých a středně těžkých kusových výrobků především tam, kde je třeba zvýšená odolnost pásu vůči vyšším teplotám nebo vůči mechanickému poškození. Konstrukce dopravníků umožňuje řešit několik tvarových úseků linky – trajektorie (zatáčky, lomené úseky apod.) pomocí jednoho pohonu. Modulární dopravníky se vyznačují vysokou životností pásu (při poškození…

Celý článek

Mezi gravitační dopravníky řadí společnost STRAND dopravní a manipulační zařízení, kde se se dopravovaný materiál posouvá ručně nebo gravitací. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních systémů. Tato zařízení patří díky své jednoduchosti, spolehlivosti a nízké ceně mezi nejpoužívanější prostředky pro přepravu kusového materiálu. U těchto zařízení není potřeba žádné…

Celý článek

Elektrická instalace dopravníků ve smyslu ČSN EN 60204-1 ed.2 záleží na požadovaném způsobu ovládání pohonné jednotky a prostředí, ve kterém jsou dopravníky provozovány. STRAND dodává dopravníky: – bez ovládání, – s motorovým spouštěčem, – s elektrickým rozvaděčem pro jeden dopravník, – s elektrickým rozvaděčem pro jeden a více dopravníků v lince, – s elektrickým rozvaděčem pro…

Celý článek

Firma STRAND za použití nejmodernějších projekčních technologií vyrábí své produkty v bývalém dole Chrustenice Technický týdeník 14/2010 Jen málokterá společnost se může pochlubit tak unikátními prostory jako firma Strand. Její montážní, strojní a zámečnická výroba totiž sídlí v citlivě rekonstruovaných provozních budovách železnorudného dolu Chrustenice (v provozu byl v letech 1861 – 1965). Ten ve…

Celý článek

Integrovaný vývoj produktů pomohl české firmě k úspěchu CAXMIX a Marketingové noviny, vydáno 21. 6. 2011 Principy integrovaného vývoje produktu společně s podporou řešení Autodesk Vault pomáhají společnosti Strand dodávat své výrobky rychleji, za nižší cenu a v lepší kvalitě. Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, podpořila druhé doplněné…

Celý článek

Dílny montážní, strojní a zámečnické výroby společnosti STRAND se necházejí v citlivě rekonstruovaných provozních budovách železnorudného dolu Chrustenice (1861-1965), který patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu – oblasti západně od Prahy. Měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 metrů pod hladinu moře. Za sto let usilovné…

Celý článek

…aneb proč spolupracovat s firmou STRAND, která datuje svojí tradici zámečnické a strojní výroby od roku 1907, proč STRAND nenetají jakékoli informace a proč je STRAND řízen dle zásad Integrovaný vývoj produktů. Doc. ing. Ludmila MLÁDKOVÁ, Ph.D.: Znalost má dvě složky (dimenze), explicitní a tacitní.

Standardně STRAND používá nerez ocel pro výrobky určené pro průmysl potravinářský, farmaceutický a kosmetický, částečně v průmyslu chemickém. Dále v architektuře, výrobě vozidel, předmětů pro domácnost, sanitární zařízení apod. Pokud není specifikováno jinak, STRAND používá nerez ocel ČSN 10088-1 1.4301 X5CrNi 18-10 (nerez AISI 304, dříve značená ČSN 17240). Dle přání zákazníka STRAND dodává výroky…

Celý článek

Ušlechtilá nerezavějící ocel je z hlediska údržby a čištění velmi vhodným materiálem: V gastronomii, zdravotnictví a potravinářském průmyslu je využívána pro její hladký povrch bez pórů nevhodný pro bakterie a jiné mikroorganizmy, které se na něm nemohou zachytit a přežít. V stavebním a chemickém průmyslu je využívána z důvodu, že je odolná proti celé řadě…

Celý článek

Existují tří základní výrobky z plochého stavebního skla: • float (název podle metody výroby) Běžná (klasická) plochá skla float dle ČSN EN 572 se po rozbití snadno tříští na střepy šavlovitých tvarů, jež mohou být příčinou zranění osob, popřípadě poškození vystavovaných předmětů. Z tohoto hlediska skla float pro mnohé účely naprosto nevyhovují. • vzorované sklo

Požadavky na péči o skla jsou odlišné ve fázi stavebních prací, kdy je třeba sklo chránit před různými nečistotami, než v následné fázi běžné údržby, která má zajistit dlouhodobě atraktivní vzhled budovy a životnost skla.

Technický týdeník číslo 21 vydal pro Mezinárodní strojírenský veletrh Brno dne 8.–21.10.2013 článek: Sdílení znalostí dodavatele a zákazníků pomocí 3D modelu šetří čas a peníze při realizaci dopravníkových systémů Když se firma rozhoduje pro nákup dopravníkového systému ke zvýšení efektivity své výroby, musí si ujasnit celou řadu aspektů, které má celý systém následně splňovat. Každý…

Celý článek

Z pohledu norem, zákonů a jeho vyhlášek je třeba, aby schodiště splňovalo základní požadavky na vlastnosti staveb podle Směrnice Rady ES č.89/106/EHS: • o požární bezpečnosti (vyhláška č. 23/2008), • o hygieně, • o ochraně zdraví, zdravých životních podmínkách a životním prostředí, • o bezpečnosti při užívání, • o úspoře energie a tepelné ochraně. Schodiště…

Celý článek

Společnost Strand využívá řešení pro správu dokumentace Vault k řízení znalostí Jako malá společnost musíme maximálně využívat světová standardní řešení tak, aby nedocházelo k vytváření nepředvídatelných bariér při komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery. Rozhodnutí pro Vault Manufacturing bylo podle Lubora Semráda poměrně jednoduché: „S ohledem na využití modelových dat vytvořených v systémech Autodesk se…

Celý článek

Definice pojmů: Montáž: jsou práce montážních pracovníků při uvedení do provozu, údržbě a opravě dopravníků a dopravníkových systémů, užitkových, stavebních a orientačních prvků a dalších výrobků dodaných společnosti Strand, společnost s ručením omezeným /dále jen STRAND/ v době záruky i po záruční době, které jsou realizovány na základě požadavku zákazníka mimo sídlo STRAND. Montáží nejsou…

Celý článek

Bubnové elektropohony DANROL jsou určeny pouze pro použití jako pohonné jednotky pásových dopravníků, pro montáž ve vodorovné poloze. Provedení plášťů bubnových elektropohonů z nerezavějícího materiálu, hliníkových slitin nebo antikorozní oceli, umožňuje jejich použití v potravinářském průmyslu. Plášť bubnového elektropohonu tvoří buben s čely, jejichž osou prochází utěsněné koncovky statorového hřídele. Koncovky jsou odlitky ze slitiny lehkých kovů a…

Celý článek