Když se v roce 1996 chystala výstavba Okresního úřadu Nymburk, nikdo nepočítal s možností unikátního objevu sladovny ze 16. století pod stávajícím terénem. Projekt byl změněn ve prospěch památky. Návštěvníci Městského úřadu v Nymburce tak mají možnost zhlédnout raně novověkou industriální památku přímo v místě jejího nálezu.