foto Likvidace dopravníkůFyzické zastarávání

Doba od uvedení dopravníku do používání do doby jeho fyzického zničení („fyzické zastarávání“) je téměř neomezená.

Nosnou konstrukci dopravníku před korozí ochrání žárové zinkování za normálních podmínek 40 let a za zhoršených podmínek (např. v průmyslovém prostředí nebo v prostředí se slanou vodou) je životnost zpravidla vyšší než 25 let. Životnost nosné konstrukce dopravníku zhotovená z nerez oceli,  která se nejčastěji používá v potravinářských a chemických provozech, je prakticky neomezena.

Doba fyzického zastarávání jednotlivých komponent dopravníku záleží zejména na provozních podmínkách. Orientační životnost převodovky je 5 let (při provozním faktoru u kontinuální dopravy 1,6 a u přerušované výroby 1,3), modulárního pásu 3 roky, destičkového (článkového) řetězu 2 roky a dopravního pásu 1 rok.

Morální zastarávání

Doba znehodnocení užitné hodnoty dopravníku působením vývoje („morální zastarávání“) je však mnohem kratší. Výrobní podniky jsou totiž nuceny neustále inovovat svoje produkty, mění své výrobní technologie a mění proto také dopravní trasy mezi jednotlivými stroji.

Ve výrobní firmě se proto hromadí nejen opotřebované komponenty dopravníků ale i „staré“ stále funkční dopravníky, pro které neexistuje ve výrobním procesu žádné další využití.

Likvidace dopravníků

Dopravník, určený k likvidaci, je třeba nejprve rozebrat. Komponenty dopravníku případně znečištěné nebezpečnými látkami (organické zbytky, krev, …) je třeba důkladně očistit.

Elektromotory, zejména ve větším množství, lze nabídnout některé z firem, které se výkupu elektromotorů věnují. Cena elektromotoru závisí na stavu, velikosti a kvalitě elektromotoru, a také na vývoji cen mědi. Cena elektromotoru se pohybuje kolem 15 – 20 Kč/kg.

Také kovové části (zejména nosnou konstrukci dopravníků) lze prodat do příslušné sběrny. Cena odkupovaných barevných kovů je určena podle ceníku a z aktuálního stavu LME (Londýnská burza kovů) a poptávky. Pro její stanovení je také rozhodující hmotnost dodaného kovového odpadu a typ kovu, z něhož je dopravník vyroben. Cena vykoupeného nerezu je smluvní. Je stanovena po dohodě na základě množství, kvality a také dle obsahu Ni. Cena se pohybuje kolem 20 – 28 Kč/kg.

Odvoz a likvidaci starých a nepoužitelných gumových dopravních pásů zajišťují „zdarma“ firmy, které se specializují na montáž a servis pásů nových.

Za likvidaci většiny ostatních materiálů je třeba platit.

Elektrické části dopravníků se likvidují dle předpisů pro elektrický odpad (kód 200 135). Cena za likvidaci elektrošrotu je cca 8Kč/kg

Hlavice snímačů nebo jejich části se likvidují jako plasty (kód 070 213 ). Cena za likvidaci plastů je cca 1,5Kč/kg.

Stejně tak jako plasty je nutné likvidovat plastové díly dopravníků jako jsou modulární pásy, vedení , zátky apod.

Cena za likvidaci olejové náplně převodovky (kód 130 208) je cca 5Kč/l. Je nutné upozornit, že většinou olejové náplně a mazadla jsou vedena jako nebezpečný odpad a je tedy nutné s nimi zacházet podle platné legislativy jako s nebezpečným odpadem, a to včetně skladování nových i použitých olejů a mazadel.

Nakládáním s odpady

Katalog odpadů obsahuje desítky druhů odpadů, železné a neželezné materiály s mnoha chemickými a fyzikálními vlastnostmi, které je třeba řešit vždy individuálně. Paušální informace by proto mohla být zcela zavádějící. Vždy je také třeba vycházet z materiálového složení každého jednotlivého dopravníkového systému.

Obecně lze doporučit, pokud vyvstane potřeba odborné likvidace nějakého dopravníkového systému, aby se výrobní firma obrátila na kteroukoliv renomovanou společnost zabývající se nakládáním s odpady a mající potřebná zákonná oprávnění. Každá tato společnost je schopna na místě zhodnotit vlastnosti vznikajících odpadů a navrhnout optimální a ekonomicky přijatelné řešení. Vždy je nutná individuální dohoda se zákazníkem o způsobu demontáže, případné úpravy v místě a pod..

Podělte se s námi o vaše praktické zkušenosti v této problematice.

 

Ing. Lubor Semrád – jednatel
www.strand.cz

Jeden komentář u “Fyzické a morální zastarávání dopravníků

 1. Dobrý den,

  rád bych tímto svým příspěvkem a návrhem na " Likvidaci nerezového odpadu " zjednodušil práci těm, kteří s touto problematikou nemají žádné zkušenosti nebo jim to neumožňuje časová kapacita.

  Vámi určené technologické zařízení k likvidaci, bude demontováno a sešrotováno v souladu s platnou zákonnou legislativou při zachování všech ekologických standardů.
  Materiál z likvidace technologického zařízení bude v průběhu demontáže rozdělován-tříděn na jednotlivé druhy odpadů. Jednotlivé druhy odpadů budou řádně evidovány dle standardů „EVI“.
  Kovové odpady budou dále využity jako druhotná surovina. Hodnota jednotlivých druhů kovových odpadů – barevné kovy a ocel, bude vypočtena na základě vážních lístků /váha/ a smluvních cen s vazbou na aktuální ceny kovů uváděných na „LME“ a kurzu USD/Kč – kurzovní lístek ČNB.
  Viz.:
  https://secure.lme.com/Data/community/Dataprices_daily_metals.aspx
  http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

  Do nabídnutých cen zahrnujeme náklady za provedené práce.
  Náklady zahrnují kompletní mechanickou demontáž, dělení a vyřezání materiálu plazmovými hořáky, přípravu pracoviště, protipožární zabezpečení, požární dozor, technické plyny, OOPP.
  Kompletní manipulaci s materiálem tj. nakládku, přistavení, stání a odvoz kontejnerů.
  Dále pak náklady na ekologickou likvidaci všech nekovových odpadů jako jsou pěnové izolace, asfaltové lepenky, plasty, provozní kapaliny apod., včetně manipulací a odvozu.
  Na základě naší dlouholeté praxe se průměrné náklady na kompletní vyřezání 1kg kovového odpadu z výrobního zařízení pohybují od 2,00 do 5,00Kč.

  Dobu trvání prováděných prací při likvidaci technologických zařízení určujeme vždy individuálně, dle konkrétních zařízení.

  Jaroslav Vrána
  http://www.jvrana.eu

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

povinné

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.