Budoucnost bezpečnosti potravin začíná hygienickým designem.

(Maso 7-2019- Rozhovor str XVIII-XXI)

Výrobce dopravníkových systémů, firma STRAND s.r.o., rozšiřuje svojí nabídku o konstruování a výrobu dopravníků s hygienickým designem. Dopravníky splňují nejnáročnější hygienické normy a mezinárodní standardy EHEDG/FDA. Co bylo důvodem vývoje a co přináší zákazníkům? Zeptali jsme Ing. Lubora Semráda, jednatele společnosti.

Můžete přestavit Vaši společnost?

Historie společnosti STRAND, spojená s tradicí důlního zámečnictví, sahá až do roku 1861. Technologie pro potravinářský průmysl se staly našim nosným programem v roce 1966. V devadesátých letech minulého století se firma STRAND stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů expedičních systémů pro masokombináty, příjmových a balících linek pro porážky drůbeže a dopravníků pro gastronomické provozy. V současnosti nabízíme komplexních řešení dopravních a manipulačních cest ve všech provozech s vysokými hygienickými nároky.

Zmínil jste vysoké hygienické nároky, co je tím myšleno?

Jednoduše řečeno, jídlo má obsahovat pouze stanovené ingredience. Cílem je minimalizace rizik kontaminace potravin bakteriálním původem během celého zpracovatelského procesu. Hygienický design linky pomáhá zajistit nejen vysokou kvalitu vyrobeného jídla, ale také chrání značku zpracovatele tím, že nedojde k případné kontaminaci a pak nutnému stažení výrobků z trhu.

Co Vás vedlo k rozhodnutí vyvíjet moderní hygienický dopravník?

Při rozhovorech s výrobci potravin, kteří mají aktivní přístup k systému HACCP a jasně definují a vyhodnocují cíle CCP na svých dopravníkových systémech s přihlédnutím ke specifickým druhům potravin a souvisejícím rizikům kontaminace, jsme si společně uvědomili, že pouze komplexní řešení umožní řešit dílčí problémy. Zpracovatelé potravin potřebují zařízení, které je konstrukčně přizpůsobeno rychlému a účinnému čištění při minimalizaci spotřeby čisticích prostředků, snížení použitého množství vody a času určeného pro sanitaci zařízení. Výsledkem je nejen úspora režijních nákladů, ale i zvýšení produktivity. A to vše při zachování jednoduché a snadné údržby a spolehlivosti dopravníku.

Kde jste hledali inspiraci při vývoji a konstrukci hygienického dopravníku?

Základním zdrojem pro naše konstrukční oddělení byla obousměrná komunikace se zákazníky. Konstruktéři potřebují znát požadavky našich zákazníků, tj. výrobců a zpracovatelů potravin. Musí zjistit veškeré jejich potřeby a porozumět jim. Tyto rozhovory napomohly identifikovat oblasti, na které se musíme při konstrukci dopravníků soustředit.

Dále jsme čerpali z norem a směrnic platných pro konstrukci zařízení a pro bezpečnost potravin tj.: zejména nařízení EU 852/2004/ES, směrnice EU 42/2006/ES (u nás VN 176/2008 Sb.), normy ČSN EN ISO 14159 a normy ČSN EN 1672-2+A1.

Klíčovou oblastí pro praktické konstruování však byla až spolupráce s členy oblastní skupiny EHEDGEuropean Hygienic Engineering & Design Group, pochopení amerických standardů 3-A a FDA a znalost směrnice č.43 “Hygienic Desig of Belt Coveyors for the Food Industry“ z roku 2016 vydané skupinou EHEDG.

Jak tedy konstrukce omezuje bakteriální růst?

Prostřednictvím hygienického designu a použitých materiálů u našeho nového typu dopravníku jsme významně snížili riziko bakteriálního růstu a křížové kontaminace.

Nosný rám dopravníku tvoří svařovaná trubková konstrukce využívající vyvařovaná kolena a T-kusy s větším zaoblením. Zredukovali jsme tak množství koutových svarů a nahradili je svary tupými. Výsledkem je významné snížení počtu obtížně čistitelných míst. Kapalina z kruhovém průřezu rychleji stéká a celá konstrukce je rychleji suchá.

Důležitou a námi kontrolovanou vlastností je drsnost použitých korozivzdorných materiálů. Doporučení EHEDG stanovuje drsnost Ra nižší než 0,8 μm. Námi použité konstrukční materiály tuto hodnotu splňují a v případě potřeby – např. u svarů – plochy i leštíme, abychom zajistili snadnou čistitelnost.

Navržená konstrukce se vyhýbá ostrým rohům a dutinám. Dbáme na dostatečný prostor mezi komponentami, neboť zbytky vody ve štěrbinách by mohly podporovat bakteriální růst. Rovněž vnitřní úhly a kouty jsou konstruovány tak, aby byly účinně čistitelné a dezinfikovatelné. Dalším cílem bylo minimalizování použití vodorovných povrchů, neboť na nich ulpívá nejvíce vody a povrch včas nevyschne.

Navržená zjednodušená konstrukce pracuje s otevřeným řešením, aby obsluha dopravníku nebo údržba mohla snadno vidět a posoudit výsledky čištění. Klademe důraz na zajištění opakovatelného a konzistentního výsledku čištění.

Jaké další pozitivní prvky hygienického designu chcete zdůraznit?

Skupina EHEDG doporučuje používat homogenní pásy z polyuretanu, tedy termoplastického elastomeru (TPE), který je odolný vůči řezům i abrazi a vylučuje tak vznik vrypů a trhlin, kde se mohou shromažďovat a množit bakterie. Tyto pásy splňují požadavky mezinárodních standardů pro potraviny a nařízení pro materiály v přímém kontaktu s potravinami dle Nařízení EU 10/2011. Rozhodli jsme se použít homogenní pás SuperDrive se zuby integrovanými v pásu. Výhodou tohoto ozubeného pásu je dokonalé vedení, snadné čištění, u pásu nedochází k prokluzům a to i ve vlhkém prostředí a pás nevyžaduje předpětí.

Důležitým prvkem, který zjednodušuje konstrukci a čištění dopravníku je použití bubnového motoru z nerezové oceli s ozubeným pohonným válcem. Hnací mechanismus motoru je zcela uzavřen ve válcové ocelové skořepině s uzávěry a těsněním na obou koncích a tak součásti motoru jsou bezpečně chráněny před znečišťujícími látkami. Díky zapečetěnému pouzdru je také motor jednodušší a nákladově výhodnější z hlediska montáže, údržby, servisu a čištění. Motor je ve vodotěsném provedení s krytím IP66.

Příkladem zařízení tvořícího nedílnou součást hygienického řešení dopravníku je rozvaděčová skříň z nerezové oceli se zaoblenými hranami, sklonem střechy 30 stupňů, nepřerušeným silikonovým těsněním po celém obvodu mezi dveřmi, bočními panely a rámem, rozpěrnými válečky pro montáži v minimální vzdálenosti skříně od stěny nebo stroje 300 mm, a otvíratelnými dveřmi o více než 90 stupňů s vnitřními panty. Kabely, konektory, kabelové vývody a průchodky musí být optimalizovány pro potravinářský průmysl. Kategorie krytí opět IP 66.

Náročným výběrem jsme posuzovali drobné detaily. Např. používáme hygienické stavitelné patky s dvojnásobným utěsněním závitu, matice s krytem závitu a šrouby se šestihrannou hlavou s hladkým límcem. Všechny rozebíratelné spoje jsou hermeticky utěsněné z důvodu minimalizace hygienického rizika.

Zmínil jste nařízení komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Naplňujete i tuto normu?

Dopravní pás SuperDrive i plastové díly použité u násypky dopravníku z důvodu snížení hluku nebo přilnavosti materiálu jsme použili od firmy Murtfeldt, splňují požadavky definované nařízením komise (EU) č.10/2011 týkající se testu migrace z plastových polotovarů i zpětné sledovatelnosti výroby plastových materiálů určených pro styk s potravinami podle předmětné objednávky zákazníka. Zákazníkům nabízíme plastové díly v barvě bílé nebo modré.

Můžete shrnout základní standardy a novinky, tak trochu jiného dopravníku?

  • homogenní dopravní pás SuperDrive s nerezovým bubnovým motorem významně přispívá k vyšší hygieně a bezpečnosti zpracovávaných potravin,
  • svařovaná trubková konstrukce snižuje počet obtížně čistitelných míst,
  • nosná konstrukce je jednostranně otevřena, zvyšuje bezpečnost obsluhy a umožňuje snadnou kontrolu čištění,
  • použité součásti dopravníku jako rozvaděčové skříně, kabelové rozvody, ovládací tlačítka, pneumatické prvky, ložiska a stavěcí patky jsou provedeny v hygienickém designu,
  • závity jsou kryté a utěsněné, rozebíratelné spoje jsou hermeticky utěsněné,
  • odstupy všech ploch jsou dostatečné i pro ruční čištění,
  • všechny komponenty jsou snadno demontovatelné bez speciálního nářadí pro snadné čištění.

Jaké výhody zákazníkům hygienický dopravník přináší?

Potravinářský průmysl – jako každý jiný průmysl – je poháněn změnami v požadavcích spotřebitelů.

Nejnovější trendy u potravinářských výrobků směřují k vyšší ekologičnosti. Ekologické a zdravější potraviny jsou však náchylnější k bakteriální kontaminaci. To klade náročné požadavky na výrobce potravin, ale i na nás jako dodavatele zařízení. Dopravníky s hygienickým designem od firmy Strand splňují vysoké mezinárodní standardy EHEDG/FDA, požadavky na kvalitu čištění, přináší úspory a zvyšuje tak efektivitu výroby.

 

Řeznické noviny 7/2019

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

povinné

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..