45.ročníku ROBOSOUTĚŽE 2013 (finálovou soutěž robůtků sestavených ze stavebnice LEGO Mindstorms v rámci předmětu A3B99RO Roboti bakalářského programu Kybernetika a robotika), která se uskuteční v pondělí 16.12.2013 od 15:00 hod v Zengerově posluchárně (tj. místnosti KN:E-107) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Soutěžní úlohou v tomto roce bude „Sbírání míčků“ (cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů) přesunul do vyznačeného “skladu” co nejvíce barevných míčků předem určené barvy rozmístěných na soutěžní ploše. Soutěž bude organizována jako vzájemný zápas dvou robotů na symetricky rozděleném hracím plánu. O vítězství rozhoduje počet získaných bodů). Doufáme, že tato úloha bude stejně atraktivní jako úlohy „Bludiště“, „SUMO“, „Balancování s míčkem“ nebo „Mobilní most“
řešené studenty v předchozích ročnících.
Na webové stránce
http://www.youtube.com/watch?v=3vtUbOr5jzE&feature=player_embedded
najdete propagační video k Robosoutěži s průřezem jednotlivých ročníků.
Na webové stránce
http://www.robosoutez.cz/index.php?sekce=roborace_university&id=roborace_1314_rules najdete informace o letošní úloze a i videa z přípravy této úlohy.
Vlastní finálová ROBOSOUTĚŽ 2013 se bude konat v pondělí 16.12.2013 od
15:00 hod v Zengrově posluchárně KN:E-107 na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze (http://www.robosoutez.cz/index.php?sekce=roborace_university&id=roborace_1314_final).

Hlavní organizátor ROBOSOUTĚŽE 2013:

Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
FEL ČVUT v Praze
Katedra řídicí techniky
Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2
E-mail: martin.hlinovsky@fel.cvut.cz
Mobil: +420 721 677 670

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

povinné

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.