Od 20.02.2020 jsme členy hnutí Slušná firma

Smyslem existence našeho spolku je změna toho, jak se u nás pracuje a podniká – od jednostranné maximalizace zisku a přenášení škod na druhé, k podnikání jako nástroji řešení společenských problémů.

Proč to děláme?

Známé indiánské přísloví říká: „Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze nedají jíst.” My ale žijeme ve společnosti, kde se peníze staly nejvyšší hodnotou a trvalý růst jejich objemu nezbytnou podmínkou. Náboženství peněz nás dostalo do situace, kdy se planeta stává neobyvatelnou (zde) a „závody ve zbrojení“ v neregulovaném rozmachu umělé inteligence hrozí ukončit svět tak, jak ho známe (zde). Těmto hrozbám můžeme čelit pouze pokud začneme spolupracovat.

Kdo jsme?

Svépomocná komunita organizací, které se spojily do hnutí za změnu toho, jak se u nás podniká směrem od jednostranné kumulace majetku a externalizace škod k prospěšnosti pro všechny zainteresované a přijetí zodpovědnosti za důsledky podnikání.

O co nám jde?

Chceme přispět k redefinici toho, co je to úspěch a k vybudování nové ekonomiky postavené na péči o sebe sama, jeden o druhého a o planetu – detaily zde.

Proč firma a ne jednotlivec?

100 firem může za 70% emisí měnících planetární klima. Až 90% veškerých škod na životním prostředí, lidském zdraví a kvalitě života vzniká ve firmách, ve fázi navrhování zboží a služeb. Změnou jedné firmy se dostaneme násobně dál než změnou jednotlivce.

PS: Byznys 101

Seriál o tom, jak funguje (a do budoucna by měl fungovat) byznys viz. https://slusnafirma.cz/byznys-101/

STRAND

Budoucnost bezpečnosti potravin začíná hygienickým designem.

(Maso 7-2019- Rozhovor str XVIII-XXI)

Výrobce dopravníkových systémů, firma STRAND s.r.o., rozšiřuje svojí nabídku o konstruování a výrobu dopravníků s hygienickým designem. Dopravníky splňují nejnáročnější hygienické normy a mezinárodní standardy EHEDG/FDA. Co bylo důvodem vývoje a co přináší zákazníkům? Zeptali jsme Ing. Lubora Semráda, jednatele společnosti.

Můžete přestavit Vaši společnost?

Historie společnosti STRAND, spojená s tradicí důlního zámečnictví, sahá až do roku 1861. Technologie pro potravinářský průmysl se staly našim nosným programem v roce 1966. V devadesátých letech minulého století se firma STRAND stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů expedičních systémů pro masokombináty, příjmových a balících linek pro porážky drůbeže a dopravníků pro gastronomické provozy. V současnosti nabízíme komplexních řešení dopravních a manipulačních cest ve všech provozech s vysokými hygienickými nároky.

Zmínil jste vysoké hygienické nároky, co je tím myšleno?

Jednoduše řečeno, jídlo má obsahovat pouze stanovené ingredience. Cílem je minimalizace rizik kontaminace potravin bakteriálním původem během celého zpracovatelského procesu. Hygienický design linky pomáhá zajistit nejen vysokou kvalitu vyrobeného jídla, ale také chrání značku zpracovatele tím, že nedojde k případné kontaminaci a pak nutnému stažení výrobků z trhu.

Co Vás vedlo k rozhodnutí vyvíjet moderní hygienický dopravník?

Při rozhovorech s výrobci potravin, kteří mají aktivní přístup k systému HACCP a jasně definují a vyhodnocují cíle CCP na svých dopravníkových systémech s přihlédnutím ke specifickým druhům potravin a souvisejícím rizikům kontaminace, jsme si společně uvědomili, že pouze komplexní řešení umožní řešit dílčí problémy. Zpracovatelé potravin potřebují zařízení, které je konstrukčně přizpůsobeno rychlému a účinnému čištění při minimalizaci spotřeby čisticích prostředků, snížení použitého množství vody a času určeného pro sanitaci zařízení. Výsledkem je nejen úspora režijních nákladů, ale i zvýšení produktivity. A to vše při zachování jednoduché a snadné údržby a spolehlivosti dopravníku.

Kde jste hledali inspiraci při vývoji a konstrukci hygienického dopravníku?

Základním zdrojem pro naše konstrukční oddělení byla obousměrná komunikace se zákazníky. Konstruktéři potřebují znát požadavky našich zákazníků, tj. výrobců a zpracovatelů potravin. Musí zjistit veškeré jejich potřeby a porozumět jim. Tyto rozhovory napomohly identifikovat oblasti, na které se musíme při konstrukci dopravníků soustředit.

Dále jsme čerpali z norem a směrnic platných pro konstrukci zařízení a pro bezpečnost potravin tj.: zejména nařízení EU 852/2004/ES, směrnice EU 42/2006/ES (u nás VN 176/2008 Sb.), normy ČSN EN ISO 14159 a normy ČSN EN 1672-2+A1.

Klíčovou oblastí pro praktické konstruování však byla až spolupráce s členy oblastní skupiny EHEDGEuropean Hygienic Engineering & Design Group, pochopení amerických standardů 3-A a FDA a znalost směrnice č.43 “Hygienic Desig of Belt Coveyors for the Food Industry“ z roku 2016 vydané skupinou EHEDG.

Jak tedy konstrukce omezuje bakteriální růst?

Prostřednictvím hygienického designu a použitých materiálů u našeho nového typu dopravníku jsme významně snížili riziko bakteriálního růstu a křížové kontaminace.

Nosný rám dopravníku tvoří svařovaná trubková konstrukce využívající vyvařovaná kolena a T-kusy s větším zaoblením. Zredukovali jsme tak množství koutových svarů a nahradili je svary tupými. Výsledkem je významné snížení počtu obtížně čistitelných míst. Kapalina z kruhovém průřezu rychleji stéká a celá konstrukce je rychleji suchá.

Důležitou a námi kontrolovanou vlastností je drsnost použitých korozivzdorných materiálů. Doporučení EHEDG stanovuje drsnost Ra nižší než 0,8 μm. Námi použité konstrukční materiály tuto hodnotu splňují a v případě potřeby – např. u svarů – plochy i leštíme, abychom zajistili snadnou čistitelnost.

Navržená konstrukce se vyhýbá ostrým rohům a dutinám. Dbáme na dostatečný prostor mezi komponentami, neboť zbytky vody ve štěrbinách by mohly podporovat bakteriální růst. Rovněž vnitřní úhly a kouty jsou konstruovány tak, aby byly účinně čistitelné a dezinfikovatelné. Dalším cílem bylo minimalizování použití vodorovných povrchů, neboť na nich ulpívá nejvíce vody a povrch včas nevyschne.

Navržená zjednodušená konstrukce pracuje s otevřeným řešením, aby obsluha dopravníku nebo údržba mohla snadno vidět a posoudit výsledky čištění. Klademe důraz na zajištění opakovatelného a konzistentního výsledku čištění.

Jaké další pozitivní prvky hygienického designu chcete zdůraznit?

Skupina EHEDG doporučuje používat homogenní pásy z polyuretanu, tedy termoplastického elastomeru (TPE), který je odolný vůči řezům i abrazi a vylučuje tak vznik vrypů a trhlin, kde se mohou shromažďovat a množit bakterie. Tyto pásy splňují požadavky mezinárodních standardů pro potraviny a nařízení pro materiály v přímém kontaktu s potravinami dle Nařízení EU 10/2011. Rozhodli jsme se použít homogenní pás SuperDrive se zuby integrovanými v pásu. Výhodou tohoto ozubeného pásu je dokonalé vedení, snadné čištění, u pásu nedochází k prokluzům a to i ve vlhkém prostředí a pás nevyžaduje předpětí.

Důležitým prvkem, který zjednodušuje konstrukci a čištění dopravníku je použití bubnového motoru z nerezové oceli s ozubeným pohonným válcem. Hnací mechanismus motoru je zcela uzavřen ve válcové ocelové skořepině s uzávěry a těsněním na obou koncích a tak součásti motoru jsou bezpečně chráněny před znečišťujícími látkami. Díky zapečetěnému pouzdru je také motor jednodušší a nákladově výhodnější z hlediska montáže, údržby, servisu a čištění. Motor je ve vodotěsném provedení s krytím IP66.

Příkladem zařízení tvořícího nedílnou součást hygienického řešení dopravníku je rozvaděčová skříň z nerezové oceli se zaoblenými hranami, sklonem střechy 30 stupňů, nepřerušeným silikonovým těsněním po celém obvodu mezi dveřmi, bočními panely a rámem, rozpěrnými válečky pro montáži v minimální vzdálenosti skříně od stěny nebo stroje 300 mm, a otvíratelnými dveřmi o více než 90 stupňů s vnitřními panty. Kabely, konektory, kabelové vývody a průchodky musí být optimalizovány pro potravinářský průmysl. Kategorie krytí opět IP 66.

Náročným výběrem jsme posuzovali drobné detaily. Např. používáme hygienické stavitelné patky s dvojnásobným utěsněním závitu, matice s krytem závitu a šrouby se šestihrannou hlavou s hladkým límcem. Všechny rozebíratelné spoje jsou hermeticky utěsněné z důvodu minimalizace hygienického rizika.

Zmínil jste nařízení komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Naplňujete i tuto normu?

Dopravní pás SuperDrive i plastové díly použité u násypky dopravníku z důvodu snížení hluku nebo přilnavosti materiálu jsme použili od firmy Murtfeldt, splňují požadavky definované nařízením komise (EU) č.10/2011 týkající se testu migrace z plastových polotovarů i zpětné sledovatelnosti výroby plastových materiálů určených pro styk s potravinami podle předmětné objednávky zákazníka. Zákazníkům nabízíme plastové díly v barvě bílé nebo modré.

Můžete shrnout základní standardy a novinky, tak trochu jiného dopravníku?

  • homogenní dopravní pás SuperDrive s nerezovým bubnovým motorem významně přispívá k vyšší hygieně a bezpečnosti zpracovávaných potravin,
  • svařovaná trubková konstrukce snižuje počet obtížně čistitelných míst,
  • nosná konstrukce je jednostranně otevřena, zvyšuje bezpečnost obsluhy a umožňuje snadnou kontrolu čištění,
  • použité součásti dopravníku jako rozvaděčové skříně, kabelové rozvody, ovládací tlačítka, pneumatické prvky, ložiska a stavěcí patky jsou provedeny v hygienickém designu,
  • závity jsou kryté a utěsněné, rozebíratelné spoje jsou hermeticky utěsněné,
  • odstupy všech ploch jsou dostatečné i pro ruční čištění,
  • všechny komponenty jsou snadno demontovatelné bez speciálního nářadí pro snadné čištění.

Jaké výhody zákazníkům hygienický dopravník přináší?

Potravinářský průmysl – jako každý jiný průmysl – je poháněn změnami v požadavcích spotřebitelů.

Nejnovější trendy u potravinářských výrobků směřují k vyšší ekologičnosti. Ekologické a zdravější potraviny jsou však náchylnější k bakteriální kontaminaci. To klade náročné požadavky na výrobce potravin, ale i na nás jako dodavatele zařízení. Dopravníky s hygienickým designem od firmy Strand splňují vysoké mezinárodní standardy EHEDG/FDA, požadavky na kvalitu čištění, přináší úspory a zvyšuje tak efektivitu výroby.

 

Řeznické noviny 7/2019

Největší svítidlo a šperk světa

Největší svítidlo a šperk světa má ambici na zápis do Guinnessovy knihy rekordů: Dutá konstrukce hlav a drápů pro plastiku v podobě dvou čínských draků peroucích se o planoucí perlu vznikala v roce 2017 v dílnách firmy STRAND v Chrustenicích. Každý z draků váží 20 tun, je dlouhý 32 metrů a jejich těla pokrývá 13 tisíc…

Celý článek

Dovolujeme si upozornit na pořad TV Seznam.
Výleťák – Objevte nová místa: Za tajemstvím těžby rudy v Chrustenické šachtě mezi Prahou a Berounem

„Rudu měli údajně na svazích nad Chrustenickou šachtou sbírat už Keltové ve 4. století před naším letopočtem, první archelogické nálezy pecí pak pocházejí z 8. století našeho letopočtu a dalším důležitým mezníkem je příchod Jana Váni, který tu v roce 1861 vyrazil první průzkumné štoly. Povrchová těžba v nedalekém lomu začala v roce 1905, v tomto dole pak o 2 roky později.“

Společnost Strand, společnost s ručením omezeným realizuje projekt Vývoj plnícího a uzavíracího zařízení v provedení EX Zóna 1, jehož cílem je vyvinutí jedinečného kompatibilního stroje umožňujícího plnění hořlavých a výbušných látek v prostředí s možností výbuchu.

Společnost STRAND, společnost s ručením omezeným realizuje projekt Vývoj plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean, jehož cílem je vyvinutí dokonale čistitelného stroje pomocí technologie CIP (cleaning in place). Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Rozřazovací dopravník s flexibilním pásem (lateral chain divertor)
Rozřazovací dopravník s flexibilním pásem (lateral chain divertor)

Dopravníkový systém s pohybujícím se flexibilním pásem (lateral chain divertor) slouží k průběžnému přesměrovávání produktů do více linek bez nežádoucích bočních nárazů.

 

video: https://youtu.be/GDVM_NsEejI

 

Dopravní šířka: 200 – 800 mm,
Dopravní rychlost: až 0,75 m/s,
Rozřazování: 2 – 6 drah,
Výkon: 40- 80 ks/min.

 

www.strand.cz

Zveme Vás na další ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se koná od 18.9. do 22.9.2018 v Pražském veletržním areálu Letňany. Budeme potěšeni, pokud Vás i letos budeme moci přivítat u našeho stánku s číslem 2B16 a osobně zde projednat Vaše záměry v oblasti zakázkového zpracování nerez oceli. www.strand.cz Elektronické vstupenky zdarma na http://forarch.cz/vystavovatel/voucher?v=ebcf79abfb4b499631cd945ce95730f2

Miroslav Zelenka o sobě říká:

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu). Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky.

V současné době jsem se uvolnil z pracovních úvazků a věnuji se zejména činnostem v oblastech tzv. duchovních. Kromě psaní textů poskytuji poradenství lidem v jejich osobním životě, součástí čehož bývá i vedení meditací, zejména se zaměřením na léčivé účinky viz.: Sedm otázek – Miroslav Zelenka .

Základní publikací pro pochopení jeho myšlenkového konceptu je kniha Elegantní bůh .

Cesta, kterou se vydal a výsledky jeho činnosti jsou přinejmenším pozoruhodné viz.: Miroslav Zelenka na youtube .

Bubnová škubačka drůbeže

Popis: Bubnová škubačka drůbeže je určena pro škubání opařené drůbeže jako jsou kachny, husy, slepice, krůty. Má elektrický pohon a je osazena 220 škubacími prsty. V horní části je opatřena tryskami, kterými proudí voda a oplachuje škubanou drůbež. Maximální kapacita škubačky je cca 2×25 kg krůt.   Technické údaje: Množství škubaných kusů najednou: 2 až 20…

Celý článek

Nerezový kazetový podhled

Kazetový podhled z nerez oceli volně vkládaný do kovového roštu slouží pro snížení stropu a vytvoření snadného přístupu k instalačním vedením v meziprostoru. Atypický podhled 2700 x 4500 mm pro projekt Palmovka Park IV, ul. Voctářova, Praha – Libeň byl vyřešen tak, že nerezový plech nalepený na stavební desky byl pojištěn vruty na skrytých hranách a…

Celý článek

Navštivte muzeum Chrustenická železnorudná šachta, které mapuje unikátní historii sídla naší společnosti od roku 1861 do roku 1965.

Důlní expozice je otevřena pro veřejnost v červenci, srpnu a září vždy pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích.
Pravidelné vstupy do dolu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 hod. Ve všední dny (Po-Pá) je expozize uzavřena!

Důl je přístupný pro děti od 6 let. Uvnitř dolu je nižší teplota (~9°C) a značná vlhkost, vhodná je pevnější obuv a rovněž teplejší oblečení. Prohlídka trvá přibližně 50 minut.

Ve své době měl důl celkem 84 podzemních pater, která dosahovala až do hloubky 426 m, což je 120 metrů pod hladinou moře. Za 104 let se v dole vytěžilo celkem 7 771 709 tun rudy. Ruda se zpracovávala na místě pražením v pražících pecích. Po vypražení a třídění se ruda odesílal a lanovou dráhou na nádraží v Loděnici, odkud se odvážela vlakem do železáren k dalšímu zpracování. Dodnes se jedné části Loděnice říká Pod lanovkou.

Dnes je veřejnosti přístupná úvodní štola, strojovna první vlečné jámy a 8. patro. Většinu důlních chodeb totiž zaplavila voda poté, co bylo na povrchu postaveno těleso dálnice D5 z Prahy do Plzně. V několika stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů. Je možné zhlédnout stáj pro důlní koně, odpočívárnu, prostory strojovny se šikmou těžní jámou, sklad střeliva aj. Velkou atrakcí je jízda opravdovým důlním vlakem ve speciálních vozících, kterým se říká Pullman, ve kterých se kdysi přepravovali i samotní horníci.

viz.: naše fotogalerie „Chrustenická šachta“

Důlní drezína

Důlní drezína slouží pro dopravu dvou pasažérů při údržbě důlních prostor šachty ( www.chrustenicka-sachta.cz. ). Technické parametry: Rozchod kol … 450 mm, Rozvor kol … 600 mm, Hmotnost vozíku … 182 kg, Max. nosnost … 180 kg, Max. rychlost … 10 km/h, Max. šířka vozíku … 789 mm, Max. výška vozíku … 1235 mm, Max. délka…

Celý článek

Zveme Vás na další ročník Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA, který se koná od 27.2. do 2.3.2018 v Brně. Budeme potěšeni, pokud Vás i letos budeme moci přivítat u našeho stánku s číslem 039A, pavilon V (přízemí) a osobně zde projednat Vaše záměry v oblasti nákupu dopravníků, dopravníkových systémů a zakázkového zpracování nerez oceli.

Ve speciálním vagónu pod názvem „KRTEČEK“

Velmi netradičně, velkolepě, stylově a vkusně pojali svůj svatební den dnes již šťastní novomanželé 🙂 Nevěsta i ženich měli na obřad patřičnou módní výbavu s doplňky dle nejnovějších trendů ( gumáky + helmy ) 🙂 a splňovali veškerá kritéria, potřebná k uzavření sňatku v Chrustenické šachtě 🙂 Nevěsta i ženich absolvovali náročnou cestu do dolu ve speciálním vagónu pod…

Celý článek

Zveme Vás srdečně k návštěvě naší expozice 5 B 03 na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2015, který se koná od 15.9. do 19.9. v Pražském veletržním areálu Letňany. Budeme potěšeni, pokud Vás i letošní rok budeme moci v našem stánku přivítat a osobně zde projednat Vaše záměry v oblasti zakázkového zpracování nerez oceli.

Rádi bychom Vám všem, koho to může zajímat a koho to třeba potěší stejně jako nás, sdělili informaci o cikánském souboru Kesaj Tchave, že dne 28. května 2015 převzal pan Ivan Akimov za svoji práci z rukou velvyslance Francouzské republiky Řád za zásluhy.   http://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1794694_co-dokazal-rus-z-francuzska-so-slovenskymi-romami   http://www.ta3.com/clanok/1062739/rytiera-spod-tatier-ocenuju-vo-svete-na-slovensku-o-nom-vie-malokto.html  

V měsíci dubnu 2015 jsme opakovaně realizovali dodávku speciálních typů dopravníků s modulárním pásem pro přepravu stohované kartonáže pro závod KAPPA Žebrák. Dopravníky umožňují šetrnou přepravu bez nutnosti použít přepravní palety.   Jedná se o Dopravník s modulárním pásem typ 420 , více informacích o dopravnících naleznete zde.

https://www.stream.cz/blanik/10005422-motol-konecna-stanice   Projekt čtyř nových stanic metra na trase A, byl úspěšně dokončen. Do zkušebního provozu byly nové stanice metra Nádraží Veleslavín, Bořislavka, Petřiny a Nemocnice Motol uvedeny v první polovině března 2015 a novým metrem se ze stanice Bořislavka až do stanice Nemocnice Motol mohli svézt první cestující již 6.dubna 2015.   Chtěl bych také…

Celý článek

  V průběhu roku 2014 STRAND úspěšně uvedl do provozu dopravní trasy ve společnosti EMCO Hrdly. V tomto provozu se stal STRAND hlavním dodavatelem dopravníkových technologií pro automatizovaný provoz dvou linek na výrobu a balení Müsli. Systém slouží pro přesun suroviny z pece do kombinačních vah i pro dopravu balených a nebalených produktů mezi novou…

Celý článek

V současné době dokončuje STRAND pomocné zámečnické konstrukce z pozinkované oceli, dekorativní opláštění sloupů, hydrantové dvířka, větrací mřížky, zábradlí a madla z nerez oceli pro stanici metra Nádraží Veleslavín.   Nádraží Veleslavín je, společně se stanicemi Bořislavka, Petřiny a Nemocnice Motol, jedna ze čtyř rozestavěných (2014) stanic pražského metra. Stanice se nachází v prostoru mezi stávající tratí SŽDC obvod žst. Veleslavín a východní částí ulice K Červenému vrchu, se…

Celý článek

Dopravníky jsou často přehlíženy z důvodu, že si za dlouhá léta svého uplatnění v běžném provozu získaly dobrou pověst, tj. stačí je jen zapojit a zapomenout na ně. Navíc jsou moderní dopravníky navrhovány jako „bezúdržbové“ a mohou být vybaveny zařízením, které pomáhá k identifikaci poruch. Přesto dopravníky, pro svůj bezproblémový provoz, pravidelnou kontrolu a údržbu nezbytně potřebují.  …

Celý článek

Fyzické zastarávání Doba od uvedení dopravníku do používání do doby jeho fyzického zničení („fyzické zastarávání“) je téměř neomezená. Nosnou konstrukci dopravníku před korozí ochrání žárové zinkování za normálních podmínek 40 let a za zhoršených podmínek (např. v průmyslovém prostředí nebo v prostředí se slanou vodou) je životnost zpravidla vyšší než 25 let. Životnost nosné konstrukce dopravníku zhotovená…

Celý článek